Un company m’ha recomanat aquesta revista, Opcions, que es més una guia de productes de consum responsable. Està pensada com una eina dedicada a promoure un canvi cap a maneres de consumir més respectuoses amb les persones i el medi ambient.

Te distintes seccions:

  • Pràctics (Opcions, Idees, Eines): informacions que es poden fer servir en el consum quotidià.
  • Formatius (Perquès, Arguments, Opcions, Trampes, Lligams): per entendre millor com funciona el món en què vivim i la raó de ser del consum conscient (consum responsable).
  • De reflexió i debat (Possibilitats, Mirades, Viatges): opinions, realitats poc conegudes que ens ajuden a enriquir la reflexió sobre el nostre aquí i ara.

L’últim número (a la imatge), per eixemple, està dedicat als móbils.

S’edita en català i en castellà.

Anuncios