Reportatge de tv3 protagonitzat per una companya nostra sobre els espais verds a la ciutat.

L’investigador i autor del llibre d’Ecologia viscuda, en Jaume Terradas,  és un dels pioners en investigació en ecosistemes terrestres i de l’educació ambiental a Espanya. Terrades compta, entre moltes altres distincions, amb el títol de catedràtic emèrit d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Però aquest llibre no és una autobiografia de l’autor, sinó més aviat una reflexió sobre el món des de les experiències de Terrades.

Terradas ens convida a una reflexió radical, a partir del seu coneixement profund i de la seua experiència vital, sobre el nostre avenir col·lectiu, des del dubte i l’escepticisme lúcid. Ecologia viscuda és una reflexió sobre els temes que han centrat els treballs científics del catedràtic al llarg de quatre dècades, tot, sense perdre una perspectiva actual sobre l’estat ambiental del nostre territori i planeta, com de les tendències econòmiques i d’ús de recursos naturals que degraden l’entorn local i global.

És uns obra plena de preguntes, com no podria ser altrament. Potser la més greu de totes ve d’un dubte esfereïdor, el de que la nostra espècie no estiga realment preparada per a resoldre els problemes amb què ens enfrontem. Som limitats en la capacitat de pensar en escales grans d’espai i temps, i gens angèlics en la relació amb els altres.

<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”640″ height=”398″ id=”EVP3194830IE”><param name=”movie” value=”http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf”/><param name=”scale” value=”noscale”/><param name=”align” value=”tl”/><param name=”swliveconnect” value=”true”/><param name=”menu” value=”true”/><param name=”allowFullScreen” value=”true”/><param name=”allowScriptAccess” value=”always”/><param name=”wmode” value=”transparent”/><param name=”FlashVars” value=”themepath=themes/evp_advanced.swf&autostart=false&minimal=false&videoid=3194830&instancename=playerEVP_0_3194830&refreshlock=true&basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&backgroundColor=#ffffff&basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&xtm=true”/><embed width=”640″ height=”398″ type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf&#8221; id=”EVP3194830″ scale=”noscale” name=”EVP3194830″ salign=”tl” swliveconnect=”true” menu=”true” allowfullscreen=”true” allowscriptaccess=”always” wmode=”transparent” FlashVars=”themepath=themes/evp_advanced.swf&autostart=false&minimal=false&videoid=3194830&instancename=playerEVP_0_3194830&refreshlock=true&basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&backgroundColor=#ffffff&basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&xtm=true”></embed></object>
Anuncios