MEDI AMBIENT, UN DEPARTAMENT I CONSELLERIA VITALS PER AL PROPER GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Les organitzacions ecologistes i plataformes ciutadanes catalanes, com a interlocutors dels moviments de defensa de la natura i atenent les declaracions de la coalició electoral guanyadora de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, CIU, en el sentit de voler suprimir el Departament de Medi Ambient incorporant-lo al Departament d’Agricultura i fins i tot compartint-lo també amb el Departament de Política Territorial i Obres públiques.

MANIFESTEM:

LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL UNA PRIORITAT MUNDIAL

El medi ambient s’ha convertit en un dels principals reptes d’interès i preocupació internacional, com ho demostren les cimeres sobre el canvi climàtic – Copenhagen i ara mateix Cancún -, vist l’efecte que està tenint en les economies mundials i en els models que poden garantir la sostenibilitat i deixar enrere la crisi ocasionada per la insostenibilitat dels actuals models. Així, entre molts d’altres, podem esmentar la conservació de la biodiversitat, un indicador de qualitat ambiental mundial que està en continu retrocés com ho acaba de reconèixer la Unió Europea i malgrat els compromisos adquirits a la cimera de la terra l’any 1992 a Rio. Fer prioritaris els conceptes i posades en pràctica d’una gestió responsable dels residus i de l’aigua lligada amb l’ús sostenible dels  recursos bàsics pel desenvolupament de  la nostra societat i del nostre país demanen que el futur govern no prescindeixi d’una veu autoritzada i amb competències per treballar i defensar les polítiques ambientals dins de l’acció global del govern i de tots els seus departaments i ens de gestió.

LA TRANSVERSALITAT DE LES POLÍTIQUES AMBIENTALS,  UNA PRIORITAT

No es tracta tant sols que hi hagi un Departament de Medi Ambient, sinó que la seva preservació constitueixi una línia prioritària d’actuació del futur govern per garantir que les seva política arribi de manera transversal a la resta de conselleries i alhora apliqui els criteris de desenvolupament sostenible en tot l’àmbit de l’acció del govern i de la funció pública. Aquesta visió responsable ens permetrà afrontar els reptes del futur amb esperança.

LA UE I ELS PAÏSOS CAPDAVANTERS REFORCEN I NO REDUEIXEN ELS SEUS ENS DE GOVERN AMBIENTALS

La Unió Europea atorga dins de la Comissió Europea un paper rellevant al Comissari de Medi Ambient i manté i impulsa l’Agència Europea de Medi Ambient com òrgans preferents de la seva acció de govern comunitària.

La República Federal Alemanya, paradigma de molts governs europeus i de ben segur de CiU,  manté el Ministeri de Medi Ambient, el qual ha afavorit l’increment tecnològic ambiental i ha fet més competitives les indústries alemanyes en exportar  I+D amb innovacions i aplicacions ambientals. De la mateixa forma, la resta de països europeus avançats mantenen i reforcen majoritàriament els seus Ministeris de Medi Ambient per ser fonamentals en el compliment dels reptes ambientals i orientar el seu desenvolupament en la millora tecnològica ambiental per ser mes competitius en el futur i incorporar les demandes de major qualitat de vida de la societat actual i de sortida de la crisi cap a nous models més sostenibles ambientalment i social.

LA SUPRESSIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,  UNA RECULADA SENSE PRECEDENTS

L’any 1992 el govern de la Generalitat va incorporar al consell executiu el Departament de  medi ambient; avui hi ha un ampli consens sobre que aquesta decisió d’impulsar una Conselleria i una gestió independent de fort referent ambiental va ocasionar un impuls positiu i va ajudar a superar forts conflictes territorials. En els seus primers anys d’existència, Catalunya va ser capdavantera en la posada en marxa de polítiques ambientals i d’aplicació de programes i normatives europees que van permetre millorar la qualitat del país com en són exemples l’aprovació del PEIN, Pla d’Espais d’Interés Natural, l’aprovació de la Llei de residus 3/98, el pla de depuradores,… entre moltes altres, iniciatives algunes de les quals encara, a hores d’ara, no s’han culminat.

PER UNA GOVERNANÇA CAP A LA SOSTENIBLITAT

És cert que pot resultar aconsellable integrar determinades conselleries per afinitats i compatibilitats (sanitat i acció social, obres públiques i habitatge, cultura, educació i esports, o turisme i indústria). Tanmateix, suprimir el Departament de Medi Ambient suposaria eliminar la capacitat de realitzar una politica de govern ambiental i subordinar Medi Ambient a Departaments de concepte i actuacions, en molts casos discordants,  que faran augmentar els desajustos i incompliments ambientals fent perdre competitivitat, qualitat, i sobre tot oportunitats per ser un país capdavanter en models de desenvolupament que defensin el país i les seves persones. Considerem pertinent recordar que no donar compliment als compromisos mitjançant una gestió correcta i suficient, pot comportar sancions des de la Unió Europea, com ha passat en casos recents.

Per tant, considerem que cal reforçar el paper d’una conselleria de medi ambient que garanteixi el control dels impactes ambientals de les activitats, plans i programes, amb recursos i capacitat competencial reguladora i inspectora, que incorpori competències en aspectes estratègics com l’energia i amb més pes en aspectes com la lluita contra el canvi climàtic. Tots aquests aspectes són reptes que el futur govern de Catalunya ha d’entomar amb decisió, fermesa i valentia.

No considerem acceptable, ans al contrari una excusa no gens creïble, el pretès argumentari que la incorporació de les competències del Departament de Medi Ambient dintre d’altres Conselleries, reforçaria la seva sensibilització ambiental, cosa que evidentment cal abordar. Fóra una visió molt arrogant i falsa de la situació ambiental del nostre país.

Per aquests motius signem aquest manifest amb l’objectiu de fer les accions que estiguin a la nostra mà, per demanar que,  el proper govern no suprimeixi el Departament de Medi Ambient en el pròxim govern de Catalunya i per a què, ans al contrari, en reforci el seu paper dins d’una acció de govern que avanci cap a una transformació del model de país que hem de construir.

Barcelona 10 de desembre de 2010

ENTITATS ADHERIDES

ADENC- EdC

A.E.N.A.-EdC

Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA)

ALZINA-EdC

ANDA-Abrera

ANG-EdC

ARITJOL-EdC

Associació Amics del MALL

Associació Cerdanyola Via Verda-EdC

Associació La Forest Albada Verda Titelles-EdC

BOSC VERD- EdC

CEPA-EdC

Cel Fosc. Associació contra la Contaminació Lumínica

Coordinadora Contra el 4T Cinturó de Lliçà d’Amunt

Cordada Associació Excursionista i Ecologista-EdC

DEMAC-EdC

DEPANA

Ecologistes en Acció de Catalunya

EL FANAL-Grup Ecologista del Moianès

Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC)

GDMNS-EdC

GDT-EdC

GEPEC- EdC

GEVEN-EdC

GN SANT CUGAT-EdC

IAEDEN/Salvem l’Empordà- EdC

IPCENA-EdC

La Coordinadora de LLinars del Vallès

LIMNOS-EdC

No a la MAT-EdC

Plataforma Cel Net

Plataforma en Defensa de la Terra Alta

Plataforma Prou Sal

Plataforma Salvem la Platja Llarga i El Bosc de la Marquesa-EdC

Plataforma Stop Kàrting LLinars

Salvem el Gorg de Creixell

Segria NET-EdC

Seo-Bird Life

ValldelGes.NET-EdC

Vallès Net-EdC

WWF-Barcelona

Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua (XNCA)

Anuncios