El Grup Ecologista Querqus, Ecologistes en Acció-les Agulles, Depana i la Unió Muntanyenca Eramprunyà, denúncien la destrucció d’un paratge natural singular, el fondo del Fangar, a Gavà (Baix Llobregat), en concret un bosc de ribera molt be conservat i una zona de avellaners única (veure comunicat aquí).

Els grups ecologistes demanen l’obertura immediata d’un expedient sancionador contra l’empresa responsable de les destrosses, i que les administracions reparin tan aviat com sigui possible els danys causats.

Per tal de fer una petita replantació d’urgència, es convoca els voluntaris que s’hi vulguin acostar, el proper diumenge 9 de gener, cap a les 10.00 del matí, a la font de l’Avellanosa.

Anuncios