S’ha engegat aquesta campanya per la recollida de 50.000 SIGNATURES per presentar una ILP al Parlament de Catalunya per tornar a tenir el llop a les nostres terres com a espècie protegida. Al darrera s’hi troba la Fundació Fauna, que cerca la protecció d’aquestes i altres especies en perill.
Podeu signar al web de la fundació aquí.

Aquesta iniciativa està motivada perque s’ha descobert una nova presència de Canis lupus a Catalunya, on es creia extint des de la capturà un llop a la Terra Alta l’any 1935. Concretament a la zona del Parc Natural del Cadí-Moixerò, on els anàlisis genètics practicats en excrements trobats, han pogut demostrar que hi ha un exemplar emparentat amb la població de llops d’Itàlia (i no amb el llop Ibèric) passejant per terres catalanes. Des del moment de la seva detecció (el comunicat oficial a la premsa va ser el 12 d’abril de 2004), es creà una comissió de seguiment del llop i s’establiren el protocols necessaris per a la recollida de dades sobre rastres, possibles atacs i avaluació de danys, recolzament als ramaders i relació amb administracions locals i comarcals.

Si bé el llop a Catalunya no és una espècie cinegètica com en altres comunitats, tampoc està regulat per cap llei que el protegeixi com si succeeix amb altres espècies presents en el territori català. Per aquest motiu, Fundació Fauna ha presentat el Projecte Llop, amb el qual es vol aconseguir que el Parlament de la Generalitat de Catalunya consideri el llop com una espècia novament present a Catalunya i que sigui declarada espècie protegida per Llei.

Anuncios