Les entitats ecologistes DEPANA, Les Agulles – Ecologistes en Acció, Quercus i els partits polítics ICV i ERC de Gavà han presentat al·legacions al projecte d’urbanització de Llevant-Mar que va aprovar la Junta de Govern de l’Ajuntament de Gavà el passat mes de febrer.


Llevant-Mar és un sector d’11 hectàrees situat en la primera línia de mar de la costa de Gavà, molt proper a l’espai natural de l’estany de la Murtra i de l’aeroport del Prat. És l’última pineda litoral amb un sistema dunar integral existent al municipi, i una de les poques pinedes d’aquest tipus que encara es conserven al litoral català. Per aquest motiu, aquest hàbitat ha estat considerat com d’interès prioritari per l’Unió Europea.

Fa dos anys, l’Ajuntament de Gavà ja va aprovar el Pla Parcial de Llevant-Mar sense incloure un estudi d’impacte ambiental. Ara, aprova el projecte d’urbanització de manera precipitada, per pressions dels promotors, sense tenir en compte cap consideració mediambiental ni de protecció dels veïns de Gavà Mar en relació a la contaminació acústica produïda pels avions que diàriament sobrevolen el barri.

Les al•legacions presentades ressalten:
  1. L’absència d’estudis geotècnics i d’estudis paisatgístics requerits pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC).
  2. No té en compte que Llevant Mar està a tocar de l’espai natural protegit de la Murtra i la Pineda.
  3. No inclou el preceptiu estudi de la zona costanera i marítima.
  4. No es regula l’abocament de les aigües pluvials sobre les dunes.
  5. No es concreta ni es detalla l’enderrocament de l’edifici Eivissa situat a menys de dos-cents metres de la línia de la costa.
  6. El projecte d’urbanització inclou la construcció d’un carrer en la primera línia de costa que destruiria el sistema dunar.
  7. No s’han sotmès a exposició pública els convenis urbanístics amb els propietaris.
  8. No s’ha tingut en compte la legislació europea en matèria de protecció hàbitats, en el marc de la Directiva 92/43/CEE, la qual cosa pot ser motiu de apertura d’una queixa a l’Unió Europea contra el Estat espanyol.
Per tot això les entitats ecologistes i els partits polítics que presenten aquestes al•legacions sol•liciten la retirada del projecte d’urbanització de Llevant-Mar.
Anuncios