Per aclamació popular, hem creat un nou apartat en el blog, “Cursos y otros” que completarà les activitats que anunciem en l’“Agenda Verde” (menú de l’esquerra), i que molts ja seguiu assíduament.
En el anunciarem congressos, cursos i jornades relacionades amb el medi ambient, així com excursions i sortides, amb temps suficient perquè us pugueu apuntar, ja que en l’agenda verda solem anunciar les coses més immediates.
Esperem que li trobeu utilitat.

Anuncios