Retornar envasos mitjançant un Sistema de Dipòsit ha estat possible a Barcelona del 15 al 25 de setembre. La Fundació Prevenció de Residus, integrant de la plataforma RETORNA juntament amb una vintena d’agents socials, ONGs ambientals i empreses de la recuperació, ha realitzat una proba pilot per demostrar que un altre model de gestió dels residus és possible.

L’objectiu de Retorna és posar de manifest que l’actual recollida d’envasos lleugers no està essent eficaç, donat que a través del contenidor groc només es recupera un 30% dels 51 milions d’envasos envasos que es generen a Espanya; per tant, un important 70% té com a destinació final una incineradora, un abocador o directament la natura.

Amb l’experiència del Retorna Tour, que ja ha passat per Madrid, València, Mallorca i Eivissa, també s’intenta difondre altres avantatges que comportaria la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR): una reducció de les emissions de CO2 pel fet d’evitar un tractament finalista, una reducció de les deixalles a la via pública ja que al nou model aquestes es consideren un recurs, un estalvi municipal en neteja viària i una veritable corresponsabilitat entre Administració i productor en l’assumpció dels costos de gestió.

Com funciona?

El fet d’implantar el pagament d’un dipòsit amb la compra de productes envasats fa que el sistema esdevingui més transparent, ja que el consumidor és conscient de quina part correspon al producte i quina al recipient. Un cop retornat l’envàs al comerç, la màquina el recull, l’emmagatzema, detecta la seva tipologia (llauna, plàstic, vidre…) i retorna el dipòsit al consumidor, de manera que el cercle es tanca.

La devolució també pot ser manual si el comerciant ho desitja i tampoc és indispensable que tots els comerços tinguin implantat el sistema; els envasos es poden retornar independentment d’on s’hagin adquirit, des de botigues, supermercats fins a grans superfícies.

Nous llocs de treball

Segons un estudi de l’ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO), es podrien arribar a generar 14.000 nous llocs de treball, més estables i de major qualitat derivats del SDDR. D’una banda, apareixerien llocs de treball directes relacionats amb l’activitat específica de recollida, comptatge, transport, gestió i administració. I, indirectament, altres feines en el sector de la construcció i la fabricació de maquinaria o magatzem.

Algunes veus dissonants

D’entre els detractors d’aquest sistema es troben Ecoembes i Ecovidrio, les empreses gestores de l’actual Sistema Integral de Gestió (SIG), que consideren la proposta de Retorna massa costosa i poc eficient. Segons una entrevista realitzada al Director General d’Ecoembes, Melchor Ordóñez, “només s’incrementaria la taxa de reciclat d’envasos domèstics en un 2%”. Altres arguments en contra d’aquest sistema és l’impacte sobre el petit comerç, que “no disposa de recursos ni espai per a instal·lar una màquina”, assegura Ordóñez.

Però segons els membres del projecte Retorna, el SDDR podria conviure amb l’existència del SIGRE sense esdevenir una competència del mateix, sinó un complement en la recollida dels envasos lleugers, afegint-hi transparència i eficiència.

Com s’explica a anteriors apartats, la devolució de l’envàs no ha de realitzar-se necessàriament a la mateixa botiga on es va adquirir; tampoc és necessari que els comerços tinguin màquina de retorn, ja que la devolució es pot fer de forma manual.

Respecte a la taxa de reciclat, val a dir que existeix un biaix entre les dades que Ecoembes declara haver gestionat l’any 2008 (1.110.972 tn d’envasos lleugers) i les recuperades (535.733 tn), que representen un 48% del total d’envasos adherits al sistema. Així doncs, des de Retorna es reivindica que hi ha una enorme bombolla d’envasos que no s’estan gestionant per al seu reciclatge.

Per últim, cal tenir en compte que els envasos recuperats selectivament amb l’actual sistema contenen una gran quantitat d’impropis i només es permet el reciclatge d’un 25%, donada la baixa qualitat d’aquest plàstic.

Retorna pren com a exemple les experiències d’Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia, països on ja s’ha implantat el SDDR amb unes xifres de recuperació entre el 80 i el 95 per cent. A Catalunya, no fa més de vint anys, també es retornaven les ampolles de vidre i amb l’actual llei 22/2011 de residus i sols contaminats es deixa la porta oberta a què les comunitats autònomes implantin SDDR.

Durant l’estada del Retorna Tour a Barcelona s’han recollit 44.586 envasos i 500 signatures de suport al sistema. Les properes destinacions són Saragossa, Bilbao i Sevilla.

Article de Vanessa Bastida.

Veure també la nostra anterior entrada.

Anuncios