Aigua es Vida ens convoca a aquesta concentració de protesta: 

Dia: Dimecres, 16 de novembre
Hora: 8.30h
Lloc: Hotel NH Constanza
(c/ Deu i Mata, 69-99, Barcelona)

El proper dimecres 16 de novembre a l’Hotel NH de Barcelona es reuneixen responsables polítics – com per exemple, el Sr. Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, o la Sra. Marta Moren, directora general de l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) – així com les principals empreses del sector del tractament de l’aigua, en un acte informatiu del Pla de Gestió de les Conques Internes de Catalunya on es tractaran les possibilitats de negoci amb la nostra aigua. En particular, es tractarà qui s’endurà el negoci de la gestió de les infraestructures pagades amb diners públics, com són les de dessalinització i reutilització i, que com el mateix full informatiu oficial diu, són els “Mercats Líquids” que mouen mil cinc-cents milions d’euros.

La plataforma “Aigua es Vida” considera que aquests “Mercats Líquids” són un negoci il·legítim perquè abans de facilitar el fer jocs financers a les empreses, les administracions públiques han de vetllar per un abastament suficient i de qualitat per a la població.

“Aigua és vida” considera que la justificació de l’entrada de les empreses privades en la gestió de les infraestructures, que nosaltres hem pagat amb els nostres impostos, per sanar el deute permès pels successius governs de la Generalitat és infundada. Si els diners recaptats mitjançant les tarifes no es destinessin a pagar els beneficis dels accionistes d’aquestes empreses i multinacionals podríem gaudir d’una gestió econòmica viable, eficient, transparent i equitativa. Si la gestió es privatitza, o es creen els anomenats mercats líquids, els beneficis no revertiran en la prevenció de la contaminació, si no en solucions de final de canonada, i tampoc es promouran ni l’estalvi ni l’equitat social de les tarifes si no l’increment de clients i els consums a la recerca de més benefici.

El model de finançament, les obres a prioritzar i el model de gestió són assumptes d’un interès social bàsic per a tots els sectors de la població i no només dels que poden pagar 1.200 € més 18% IVA per a poder accedir a una informació. Atès que no existeix cap espai participatiu legitimat obert a la ciutadania, aquesta forma d’actuar deixa de banda el reconegut dret ciutadà a tenir la suficient informació ambiental i a poder participar en la presa de decisions, incomplint de forma evident la normativa europea vigent (Conveni Aarhus i la Directiva Marc d’Aigua).

Podeu recolzar aquesta iniciativa aquí. Nosaltres la hem firmat com a membres de la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua (XNCA).

Anuncios