Un interesante artículo sobre la realidad de los humedales en Catalunya, donde se da la voz tanto a los ecologistas como a la administración…

S.O.S. Delta del Llobregat

Les zones humides tenen protecció legal a Catalunya però algunes amenaces persisteixen.

Article aparegut al diari Ara el 29/01/2012, on s’entrevista a Jose García, company de Depana. Per ALBERT PUNSOLA.

La preocupació universal per les zones humides ha anat creixent amb la constatació dels grans beneficis que proporcionen a la biosfera i, en conseqüència, a la humanitat. Aquestes zones frenen les inundacions, tot regulant l’excés d’aigua que reben els rius a causa de les pluges torrencials. Garanteixen que s’omplin els aqüífers -una font d’aigua potable essencial- i, a la vora del mar, protegeixen contra les tempestes, contribuint a l’estabilització de la línia de costa.

També tenen la capacitat de ser un filtre natural per a aigües contaminades i un embornal de diòxid de carboni. I no menys important: són una enorme reserva de biodiversitat. Un exemple de primera magnitud és el delta de l’Ebre, que en 320 quilòmetres quadrats…

Ver la entrada original 595 palabras más

Anuncios