Un artículo de los compañeros de fatigas en SOS-Delta, Ecologistes en Acció Baix-Llobregat Garraf, que dice unas cuantas grandes verdades, sobre un tema del que se ha hablado poco……

S.O.S. Delta del Llobregat

27 de febrer, per Ecologistes en Acció Baix Llobregat-Garraf.

Un paradís agrícola i natural

El Delta del Llobregat és un dels tres punts més fèrtils de tota la conca mediterrània, juntament amb els deltes del Nil i de l’Ebre.

Les zones conreables del Delta suposen unes 2930 ha, del total de 4708 del conjunt de la comarca. Destaca un gran dinamisme del sector que, gràcies a una pagesia abocada a la seva feina, treu el màxim profit de les condicions excepcionals del Delta per a practicar una agricultura intensiva de regadiu altament productiva, destacant per la producció d’hortalisses i fruita.

Tot i que entre 1990 i 2004, la Superfícia Agrària Útil del Baix Llobregat va disminuir fins a un 64 % (de 7.331 ha a 4.708 ha), el PIB s’incrementà un 255 %, passant de ser de 6.411 EUR/ha a 16.355 EUR/ha. L’agricultura ocupa directament a 2175 persones al…

Ver la entrada original 882 palabras más

Anuncios