Molt sovint pensem que no es pot lluitar contra titans com Adelson, el 10é home més ric del mon, o en aquet cas AENA, tot un mastodonte que destrueix allà on pisa… Doncs no només es pot lluitar… es pot fins i tot… guanyar. El més important és tenir la raó. I, en aquest cas, tenim la raó i la llei de la nostra banda.

S.O.S. Delta del Llobregat

Depana, 5 de març de 2012.

Arrel de la darrera ampliació del aeroport als anys 2008-2009 es va construir un aparcament, amb bar i restaurant, d’ús exclusiu com zona de lleure o d’espera dels taxis, per donar servei a l’aeroport, en concret a la nova terminal. Aquesta obra es va du a terme en una zona, Can Sabadell, que havia estat declarada com a Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA) en 2006, afectant 4,5 Ha, la màxima protecció ambiental (i per tant, urbanísticament intocable) dintre de la Unió Europea, i que es declarat a instàncies dels propis estats (en aquest cas, el Govern de la Generalitat).

Aquest projecte no contava amb l’estudi d’impacte ambiental preceptiu, i tampoc es va realitzar la comunicació pertinent, abans de la seva execució, a la Comissió Europea, tal i com obliga la normativa comunitària i la legislació estatal en cas de les ZEPAs. Tampoc va…

Ver la entrada original 331 palabras más

Anuncios