Estat lamentable del litoral del Delta del Llobregat segons la Fundació Mar. És molt difícil mantenir el fons marí amb la presió de Barcelona tan a prop i sense diners per fer una gestió adient (en aquest cas caldria vigilància).

S.O.S. Delta del Llobregat

Així ho ha dictaminat la Fundació Mar, que avalua cada any 19 espais de la costa catalana.

Aquesta Fundació avalua cada any 19 espais de la costa catalana

La Fundació Mar ha presentat aquests resultats en el marc del projecte SILMAR, una xarxa de seguiment de l’estat del litoral marí formada per una vintena d’estacions de control a Catalunya i tres a Balears, que denuncia la degradació de determinats punts de la costa i reclama urgentment la necessitat d’engegar mesures correctores.

Llegir més.

Ver la entrada original

Anuncios