Ecodiari: Obliden els connectors biològics al Parc de la Serralada Litoral.

Tot i que l’inici del procés per ampliar el PEIN de la Serralada Litoral és una bona notícia, per a l’entitat NATURA no es pot deixar de banda que la proposta actual és imcompleta a nivell ambiental i estratègic.

Primer de tot, perquè no s’ha aprofitat l’ocasió per incorporar al PEIN els connectors biològics, tan necessaris i vitals per a la sostenibilitat dels espais naturals, i de la vegetació i fauna que contenen. S’han deixat de banda els que connectaven la Serralada Litoral amb Collserola, amb Gallecs i amb el Montnegre-Corredor (concretament aquest amb una figura circular al plànol adjunt).

Complementàriament, tampoc no s’ha incorporat al PEIN de la Serralada Litoral, o bé al del Montnegre-Corredor, l’àrea del marge esquerre de la riera d’Argentona (figura rectangular al plànol), territori sofert a pressions urbanístiques i del pas d’infraestructures, bàsic per garantir la qualitat de vida dels argentonins, i per crear un segon i més ampli connector entre els espais naturals del Montnegre-Corredor i la Serralada Litoral.

Des de Natura també proposen d’establir una figura dins els plans d’usos del Parcs Naturals que permeti el desenvolupament de les agricultures integrades i ecològiques, i afavoreixi d’una forma real i efectiva la
producció agrícola i forestal sostenibles. “Necessitem que les persones que han garantit la persistència d’aquests territoris, puguin continuar
vivint i treballant la terra amb criteris sostenibles i amb garanties de futur”, afegeixen.

De fet, no es pot acabar el procés d’ampliació sense incorporar aquests territoris, ja que si no en quedaria afectada la pròpia viabilitat de
l’espai natural i de la major part d’hàbitats i espècies que conté.

Vía Obliden els connectors biològics al Parc de la Serralada Litoral.