S.O.S. Delta del Llobregat

Nota de Premsa

4 d’abril de 2013

AENA i les administracions obvien les seves responsabilitats en matèria ambiental i la normativa europea que empara les zones naturals del delta del Llobregat amb la construcció d’un camp de golf sobre l’últim connector biològic del litoral.

La nova terminal de l’aeroport es va construir sobre el “Pas de les Vaques”, un dels aiguamolls més extensos i amb més valors ecològics de tota la plana deltaica. La construcció de la tercera pista va suposar la destrucció d’una vasta àrea amb hàbitats d’interès prioritari per a la UE (pinedes sobre dunes); les seves capçaleres van sepultar una part de les reserves naturals (RN) del Remolar-Filipines i la Ricarda, designades des de l’any 1994 com a ZEPA (màxima figura de protecció de les aus a la UE).

A causa de l’elevat cost ambiental de l’ampliació de l’aeroport, va ser necessari el vistiplau de la Comissió…

Ver la entrada original 438 palabras más

Anuncios