Add your thoughts here… (optional)

S.O.S. Delta del Llobregat

10 de maig de 2013 | DEPANA

La nova redacció del Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat perverteix el seu esperit  original. No s’amplia a totes les zones agrícoles, no està a l’alçada del valor ecològic de la zona agrícola i suposa més destrucció de sol fèrtil i industrialització.Edu_Bayer_Parc_Agrari_IMG_5842

El nou Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat, l’eina que permet gestionar aquest espai i que s’ha de renovar enguany ha sortit a consultes prèvies i ha estat enviat a DEPANA. L’entitat ha presentat una sèrie de suggeriments a tenir en compte a l’hora d’avaluar adequadament l’impacte ambiental de la modificació [1].

La pèrdua d’un valor afegit

La modificació urbanística que es planteja suposa la pèrdua d’una oportunitat històrica, primer, de poder redelimitar l’àmbit del Parc Agrari, incorporant totes les terres conreables del delta. La seva ampliació ja es preveia al primer redactat, del qual molts…

Ver la entrada original 739 palabras más

Anuncios