Add your thoughts here… (optional)

S.O.S. Delta del Llobregat

Nota de premsa2702091137_depanacolor2

17 de juny de 2013

L’entitat denúncia: la tramitació parcial d’un seguit d’obres que sumades produeixen un gran impacte ambiental sobre les zones protegides. Que no es tenen en consideració els valors reals ambientals de la zona i que la documentació científica que s’ha porta es generalista i desfasada.

La zona del anomenat Parc Litoral del Prat fou concebuda com espai natural compensatori als impactes ambientals de l’ampliació del aeroport. En els últims any, aquest corredor biològic està patint una sèrie d’alteracions arran del seu aprofitament turístic. Recentment ha sortit a exposició pública un projecte d’”acondicionar” els accessos a la platja, amb la creació d’una zona de pàrquing amb parquímetre, de concessió privada.
L’entitat ha presentat al·legacions, basant-se en:

  • La presència d’hàbitats d’interès de conservació prioritari per la Unió Europea, com ara el #2270 “Dunes amb boscos de Pinus pinea i/o Pinus pinaster
  • Importància per…

Ver la entrada original 371 palabras más

Anuncios