Add your thoughts here… (optional)

S.O.S. Delta del Llobregat

Nota de Premsa 2702091137_depanacolor2

Barcelona, 19 de juliol de 2013

DEPANA aconsegueix salvaguardar aquest nou espai natural que s’haurà de protegir. La renaturalització de la nova desembocadura i la presència de la segona colònia més important de gavina corsa del litoral català, junt als ajustos pressupostaris, han fet replantejar el projecte original.

L’any 2004 van finalitzar les obres del desviament de la desembocadura del riu Llobregat i va entrar en funcionament la nova llera artificial; l’objectiu era donar espai per a l’ampliació del port de Barcelona.

Com a compensació mediambiental pels impactes de l’obra, es va crear una nova zona humida. També es va aprovar incloure tota la nova llera dins de les zones protegides del delta del Llobregat, mesura que encara no s’ha dut a terme.

La gran ampliació del port que es plantejava requeria d’uns nous accessos viaris i ferroviaris, que van ser planificats en ple procés de bombolla…

Ver la entrada original 516 palabras más

Anuncios