S.O.S. Delta del Llobregat

Ricard Gutiérrez | Natura i Medi Ambient a L’Hospitalet de Llobregat

En data 2 de desembre de 2013 apareix a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sota el nom d’Impuls a l’inici de la redacció de tres plans directors estratègics, un comunicat en el que s’anuncia que comença la redacció de tres Plans de Desenvolupament Urbanístic PDU fins el 2017, cadascun dels quals pot enllestir-se en un termini de poc més d’un any. La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya CPTC ha donat el vistiplau a iniciar la redacció de tres d’aquests PDU i un d’ells és el de la Gran Via-Llobregat, on diu, textualment les meves negretes:

  • PDU de la Granvia-Llobregat: el seu objectiu és culminar la reforma de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat, en aquest cas centrant-se en el tram entre la plaça d’Europa…

Ver la entrada original 1.220 palabras más

Anuncios