Us deixem una carta escrita per l’Artur Degollada, assessor ambiental, per al blog del grup, en relació a la “Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari” publicat per la Diputació de Barcelona:

“La segona causa de pèrdua Biodiversitat, a escala planetària, són les espècies invasores. Els científics i conservacionistes demanen controlar i eradicar a les invasores ja establertes, però sobretot recomanen la precaució, és a dir, no introduir més. Malauradament, cada any el nombre d’espècies invasores va en augment. Les causes són el comerç mundial, el transport entre continents, els accidents, però també la ignorància o pitjor, la imprudència.

En aquest darrer sentit sembla la publicació per part de la Diputació de Barcelona, d’una Guia o Catàleg per orientar als ajuntaments sobre els arbres recomanats per plantar a les ciutats. Es tracta de la “Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari”, que també es pot consultar on-line a http://verd-urba.diba.cat/content/presentacio.

Malgrat dedicar-se mil·lions d’Euros a eradicar plantes invasores en tota Europa, més l’esforç humà  per aconseguir-lo, aquesta guia recomana plantar 29 espècies que estan directament catalogades com “invasores” per diferents organismes (Generalitat de Catalunya, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, etc.).

De les 248 espècies en total que hi figuren en aquesta guia, 214 espècies són exòtiques i tan sols 34 espècies són autòctones. És realment sostenible aquesta desproporció? Doncs l’Àrea de Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, que ha editat aquesta guia, deu pensar que si.

I de les 34 espècies autòctones algunes, com el Bedoll (Betula pendula, són espècies de clima boreo-alpí, és a dir, gens sostenibles en el nostre clima mediterrani i que necessiten molta aigua.

Preguntant i queixant-me a aquesta administració pública, em contesten amb excuses sense rigor, com que “més endavant tenen pensat fer una re-edició en la que incorporaran l’ítem de si la espècie és autòctona o exòtica”. I es que a la fitxa de cada planta hi ha molts ítems per triar l’espècie adequada, però no es troba el de si la planta és autòctona o no. També hi ha un petit ítem que diu, “Invasora, i darrere un Si o un No”. No hauria estat millor informació haver dit clarament el perill que les invasores representen? No seria millor dir clarament que no es poden plantar? No seria millor que ni apareguin en un catàleg de plantes recomanades?

Crec que aquesta guia està feta sense seny, sense criteris científics i molt menys sostenibles, que serien els propis de l’Àrea de Sostenibilitat. Sembla més un qualsevol catàleg comercial, o d’una jardineria del segle passat.

No estic en contra de la jardineria ni de la utilització de plantes exòtiques a les ciutats ni els jardins. Però la natura en general ja està suficientment maltractada com per a que l’Àrea de Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona publiqui un catàleg promovent les espècies exòtiques i invasores, ja que aquestes es poden multiplicar i descontrolar com ja està passant amb arbres com les Robinia, Acacia, etc… que ja s’estan expandint sense control i la Diputació encara recomana!! Pensem que la vocació d’aquest catàleg és la de orientar a tots els municipis de la província de Barcelona.

Per això, convido a tothom que estigui d’acord amb aquest escrit, a que demani a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Servei d’Equipaments i Espai Públic (Diputació de Barcelona) s.equipamentsep@diba.cat que: Retiri immediatament aquest catàleg i que en faci un de nou, retirant totes les espècies invasores i equilibrant la proporció entre autòctones i exòtiques (al menys al 50 %) i incorporant criteris científics i sobretot, més sostenibles”.

Artur Degollada i Soler, Assessor Ambiental

Anuncios