You are currently browsing the monthly archive for junio 2014.

Han passat gairebé tres anys des que El Bulli, considerat el millor restaurant del món en diverses ocasions, va tancar portes al públic. Des de llavors, Ferran Adrià i el seu equip han treballat per transformar la seva proposta gastronòmica i de recerca en un nou projecte anomenat El Bulli Foundation. Aquest projecte contempla la instauració d’un espai de creació molt més ampli, estructurat en tres divisions (El Bulli 1846, El Bulli DNA i la Bullipedia), que inclou la posada en funcionament d’una mena de casa-museu oberta als visitants al mateix paratge on era el restaurant, la Cala Montjoi de Roses.

montjoi01

Foto: Charles Haynes

La creació d’El Bulli Foundation (i especialment la construcció d’aquesta casa-museu, El Bulli 1846) suposaria una ampliació important de les instal·lacions que fins ara ocupava el restaurant a la Cala Montjoi. El projecte arquitectònic i paisatgístic compta amb una superfície prevista de 5.411 m2, la qual cosa suposaria un ampliació de més de 3.000 m2. Tot això, en una zona de protecció especial: el Parc Natural del Cap de Creus.

Els responsables d’El Bulli Foundation ho presenten com un “projecte públic de primer ordre” que, a més de mantenir viu el llegat d’El Bulli, vol “contribuir a la internacionalització de Catalunya i a la projecció de la cuina d’avantguarda”. En aquest sentit, Adrià i el seu equip tenen previst donar els nous espais de la Cala Montjoi a la Generalitat de Catalunya per tal de compartir el projecte amb la ciutadania catalana.

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta proposta, el Palau Robert de Barcelona ha organitzat una exposició pública sobre El Bulli Foundation que romandrà oberta als visitants fins a finals de juliol. S’hi pot veure una maqueta de les noves instal·lacions i accedir a diferents documents que expliquen els detalls d’un projecte que, segons els seus responsables, ha estat dissenyat de tal manera que minimitzi l’impacte ambiental de la construcció. Algunes de les accions previstes són soterrar gran part de les instal·lacions i integrar-les a l’arbrat mitjançant murs de pedra que simulen les feixes típiques de la zona, contribuir a l’eliminació d’espècies exòtiques o fomentar l’accés a l’espai a través de vies de senderisme, rutes en bicicleta o vans llançadora per reduir l’ús del transport privat.

 

Manifest ecologista

montjoi03

Foto: Yannick Carer

Davant això, diferents organitzacions ecologistes han signat un manifest on qüestionen la conveniència de tirar endavant aquest projecte. Argumenten que El Bulli 1846 “posa en perill la conservació dels valors naturals” de la Cala Montjoi, els mateixos valors que van fer que aquest espai fos preservat per la llei i declarat Paratge Natural d’Interès Nacional. Recorden, de fet, que el projecte “incompleix tota normativa urbanística i ambiental”, i lamenten que la Generalitat doni suport actiu a la iniciativa i estigui “promovent al Parlament de Catalunya una llei feta a mida per poder dur-la a terme”.

El passat 20 de juny, Depana va organitzar a Barcelona una xerrada-debat al voltant del projecte i del manifest sota el títol “El Bulli Foundation, una altra mirada”. Enfocada com un debat d’idees, la xerrada es proposava analitzar fins a quin punt El Bulli 1846 és un projecte urbanístic respectuós amb el medi ambient, si el Parc Natural del Cap de Creus és l’espai idoni per construir-lo i si mereix una llei a mida per legalitzar-lo. A l’acte, inspirat en el debat organitzat per IAEDEN a Figueres el passat mes de maig, hi van participar Eduard de Ribot, advocat; Lluís Toldrà, advocat i membre de Depana; Itziar Gonzàlez, arquitecta; Mikel Zabala, biòleg del CSIC; Josep M. Mallarach, consultor ambiental; i, com a moderador, José Luis Gallego, periodista i naturalista.

D’entrada, els participants van voler deixar palès que no es mostren contraris al projecte d’El Bulli Foundation, sinó al seu emplaçament a la Cala Montjoi. Per justificar el seu punt de vista, van prendre com a base els tres arguments centrals del manifest:

1. “Cala Montjoi no és l’indret idoni per desenvolupar un projecte d’aquestes dimensions”. I és que El Bulli 1846 entra en conflicte amb les lleis de protecció del patrimoni natural de Catalunya, que prohibeixen construir en aquest indret. Segons els participants, la cala no demana una intervenció d’aquestes característiques. A més, per molt respectuosa que sigui, acabarà tenint-hi un impacte ambiental. Un dels riscos que van destacar és la sobrefreqüentació: “Passarà de ser un restaurant exclusiu a un projecte que serà visitat per centenars de milers de persones”, va recordar Mikel Zabala.

montjoi02

Foto: Hugo Pardo Kuklinski

2. “Cal avaluar seriosament el precedent d’excepcionalitat que constituiria la llei proposada”. Per tirar endavant aquest projecte, caldria modificar la normativa actual. Eduard de Ribot es va preguntar fins a quin punt és lícit canviar la llei excepcionalment per un únic cas. Per la seva banda, Lluís Toldrà va advertir que “una excepció de la llei suposaria crear un precedent” i donaria via lliure a possibles actuacions similars en el futur.

3. “No hi ha justificació possible per considerar aquest projecte d’interès públic de primer ordre”. Josep M. Mallarach va assenyalar que preservar els espais protegits també és interès públic de primer ordre. En aquest sentit, els participants ho van plantejar com una qüestió de valors on calia veure què ha de prevaldre: la defensa del medi ambient o els interessos econòmics.

Per concloure el debat, els participants van manifestar la seva confiança en la ciutadania per fer sentir la seva veu i aturar el projecte. “Ens hem de solidaritzar tots amb aquesta causa perquè és un precedent. Cal visibilitzar la unió del territori”, va assegurar Itziar Gonzàlez.

Finalment, van assenyalar la necessitat de preservar el territori si es vol preservar la identitat. Tal com ho va expressar Mikel Zabala: “Ha de néixer una nova humanitat, i el primer que s’ha de fer és respectar el país i el territori pensant en les generacions que vindran”.

 

Si voleu signar el Manifest de les entitats ecologistes sobre el projecte d’El Bulli Foundation al Cap de Creus, cliqueu aquest enllaç.

Para conmemorar el Día Mundial de los Oceanos, hoy 8 de junio, queremos contribuir con este artículo al llamamiento para la conservación de este ecosistema inmenso que, además de ser el hábitat de innumerables especies, es imprescindible para nuestra propia supervivencia y el mantenimiento del equilibrio del planeta: Los océanos suponen una fuente muy importante de recursos alimentarios, energéticos y de  materias primas que son explotados por el hombre, pero además tienen una función vital como regulador energético del planeta y producen la mayor parte del oxígeno que se libera a la atmósfera, superior incluso al generado por los bosques terrestres.

Por ejemplo, la bióloga marina Jackie Savitz afirma en su charla “Save the oceans, feed the world”, que necesitaremos obligatoriamente tener unos océanos saludables y llenos de peces para poder cubrir los requerimientos alimentarios crecientes ocasionados por el cambio climático inminente y el aumento de la población mundial. Para repoblar las reservas de peces en vías de agotamiento de nuestros mares, sería suficiente con actuar en tres puntos clave: Reducir las cuotas de pesca, eliminar la pesca por arrastre y establecer zonas protegidas de cría. La actuación a nivel de zonas costeras dentro la jurisdicción  de la Unión Europea y nacional de otros 9 países sería suficiente para repoblar más de dos tercios de las reservas pesqueras del planeta.

Océanos de plastico

Imagen del fondo marino obtenida del documental “Océanos de plástico”.

A pesar del gran papel que representan para nuestro beneficio, los océanos soportan el vertido de contaminantes y basura de procedencia humana desde hace siglos, que se ha acentuado desde los años 60 de forma considerable. Sólo por el Mediterráneo flotan a la deriva varias toneladas de basura, de las cuales la gran mayoría son plásticos que viajan en superficie o  se encuentran a varios o incluso miles de metros de profundidad. El plástico permanecerá durante siglos en las profundidades marítimas sin descomponerse, matando a cientos de seres vivos cada año. El estómago analizado de cadáveres de aves, peces, focas, ballenas y otros animales marítimos confirma que el plástico también ha llegado hasta sus organismos. Muchos de ellos mueren ahogados por residuos de plástico que se enrollan y estrangulan sus cuellos mientras que los compuestos químicos liberados penetrarán lentamente en la cadena alimentaria.

La zona central del Pacífico Norte alberga una gran “sopa de plásticos” móvil producida por efecto de las corrientes que ocupa más de un millon de km2 y continúa creciendo sin parar, acércándose con frecuencia a las costas de Hawai y produciendo grandes desastres.  Esta mancha de basura no es la única (se ha descubierto otra en el Atlántico Norte) , y se prevé vayan a más si no lo remediamos.

Mares y océanos también son utilizados para deshacernos de contenedores con sustancias contaminantes de tipo químico. Países en desarrollo, como por ejemplo Somalia, permiten el vertido de tóxicos de todo tipo a sus costas por un precio ínfimo, y que ocasionan muchas enfermedades agudas y crónicas a los habitantes de los pueblos costeros, además de daños ecológicos a los ecosistemas marítimos y costeros que perdurarán durante miles de años.

Para muestra de esta degradación imparable, un dato escalofriante: Científicos canadienses han descubierto recientemente un nuevo tipo de roca formada a partir de residuos de plástico y sedimentos marinos que ha sido llamada “plastiglomerato” y supone una triste marca geológica de la incorporación imparable de la basura a nuestro planeta.

La degradación actual (y las previsiones futuras) de nuestros mares y oceános representa una contradicción en sí misma: ¿por qué no cuidamos más algo que nos proporciona tantos recursos beneficiosos? La mayor parte de los residuos encontrados procede de los ríos que desembocan en el mar. No sólo la disminución de nuestras necesidades de plásticos, pesticidas y otras sustancias tóxicas que acabarán en el océano, sino un sistema eficiente de depuración y eliminación de residuos y reciclaje, se manifiestan como una necesidad imperiosa para poder salvar esta fuente de vida, que hasta hace unos años creíamos era inagotable.

Desde hace varios meses el grupo ha puesto en marcha un nuevo proyecto local de seguimiento de poblaciones de anfibios y reptiles en la zona de Gavà y enmarcado dentro del programa SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España), promovido por el Ministerio de Medio Ambiente. Este programa pretende, a través de grupos de voluntarios, realizar el seguimiento a largo plazo de las poblaciones de anfibios y reptiles para determinar su evolución.

Los anfibios y reptiles, por su escasa movilidad, son muy sensibles a la alteración de su hábitat natural y pueden ser utilizados como indicadores fiables de la pérdida de biodiversidad. Dentro de esta misma filosofía existen otros programas similares en Europa y España para el seguimiento de éste y otros grupos faunísticos. Estos proyectos permiten evaluar si se cumplen las políticas europeas y nacionales para conseguir los compromisos europeos alcanzados en 2010 dentro del Convenio de Diversidad Biológica para detener y restaurar la pérdida de biodiversidad.

Para ello, se ha dividido el territorio en cuadrículas de 10 km2, las cuales se asignan a voluntarios que se responsabilizan de realizar el seguimiento del censo de los anfibios y reptiles que habitan en cada una de ellas. La Sociedad Herpetológica Española (AHE) ha proporcionado la metodología para que los voluntarios realicen el censo de las charcas englobadas en cada cuadrícula de una forma sistemática y rigurosa. Tras la realización de cada censo los datos se descargan en la página del proyecto SARE, en la que hay una cuenta creada para cada cuadrícula.

Pelobates cultripe

Individuo de Pelobates cultripe, recién metamorfoseado.

, recién metamorfoseado.

Nuestro grupo de voluntarios contactó inicialmente con el coordinador de Cataluña del seguimiento de anfibios, Albert Montori, quien se encarga del seguimiento de varias cuadrículas en Cataluña, para aprender las técnicas y conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto. Se visitaron varias charcas en las que detectaron varias puestas de Bufo spinosus (sapo común) y renacuajos de Alytes obstetricans (sapo partero común o tòtil). Finalmente se decidió hacer el seguimiento de 7 puntos de agua muy próximos entre las zonas de Gavà y Castelldefels: la del Plà de Ponent, muy interesante porque es uno de los pocos sitios donde aún cría Pelobates cultripes (sapo de espuelas) y 2 charcas pequeñitas cercanas; la Font de la Sentiu, donde en teoría se deberían ver ejemplares de Bufo spinosus e Hyla meridionalis; un riachuelo en donde se encontraron los renacuajos de Bufo spinosus y otras dos charcas en Castelldefels donde se espera encontrar Bufo calamita.

Bufo spinosus

Individuo de Bufo spinosus, recién metamorfoseado.

En la última visita realizada nuestros voluntarios constataron, en la charca donde se esperaba detectar Pelobates, la presencia de unos 20-30 renacuajos de un tamaño bastante considerable y dos individuos recién metamorfoseados. El macho de Hyla meridionalis detectado una visita anterior no pudo ser censado en esta ocasión, y quizá esto se deba a su desplazamiento a una charca cercana.

Para más información sobre el proyecto SARE puedes pinchar aquí.

Nuestros agradecimientos a Albert Montori, coordinador del seguimiento de anfibios de Cataluña, por toda la ayuda y soporte proporcionado, y a nuestros voluntarios Gabriel Mochales, Berta Pérez y Marc Vallverde por el trabajo realizado hasta la fecha y que esperamos continúe siendo un éxito.

AGENDA

26 d’octubre
Actuació forestal de voluntariat, a Collserola.
---------------------------
27 d’octubre
Xerrada: Canvi climàtic: anem cap a una sisena extinció?, a Barcelona.
---------------------------
7 de novembre
Sortida: Els bolets del delta del Llobregat, al Delta del Llobregat.
---------------------------
+ Agenda

MY GREEN ENERGY PLANET

El juego virtual de WWF por un mundo renovable:
¡Échale una partida al cambio climático! My Green Planet: El juego virtual de WWF por una realidad energética sostenible
Les opinions de persones alienes al Grup WWF Barcelona que s'expressen en aquest blog són personals i representen exclusivament als seus autors, que en són els únics responsables. El Grup WWF Barcelona no necessàriament comparteix aquestes opinions.

Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo.

Únete a 99 seguidores más

Posts

junio 2014
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Tree-Nation, Plantar árboles por un mundo mejor

Grup Barcelona-WWF

Somos un grupo de voluntarios de WWF que hemos formado un grupo local. Difundimos las campañas globales de WWF (la Hora del Planeta, Big Jump...) y tenemos proyectos propios para concienciar a la población y conservar nuestros espacios naturales más cercanos y más amenazados. Nuestros intereses prioritarios son la Biodiversidad y el Cambio Climático.

tweets del grupo

Flickr Photos