You are currently browsing the category archive for the ‘Proyectos’ category.

Desde hace varios meses el grupo ha puesto en marcha un nuevo proyecto local de seguimiento de poblaciones de anfibios y reptiles en la zona de Gavà y enmarcado dentro del programa SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España), promovido por el Ministerio de Medio Ambiente. Este programa pretende, a través de grupos de voluntarios, realizar el seguimiento a largo plazo de las poblaciones de anfibios y reptiles para determinar su evolución.

Los anfibios y reptiles, por su escasa movilidad, son muy sensibles a la alteración de su hábitat natural y pueden ser utilizados como indicadores fiables de la pérdida de biodiversidad. Dentro de esta misma filosofía existen otros programas similares en Europa y España para el seguimiento de éste y otros grupos faunísticos. Estos proyectos permiten evaluar si se cumplen las políticas europeas y nacionales para conseguir los compromisos europeos alcanzados en 2010 dentro del Convenio de Diversidad Biológica para detener y restaurar la pérdida de biodiversidad.

Para ello, se ha dividido el territorio en cuadrículas de 10 km2, las cuales se asignan a voluntarios que se responsabilizan de realizar el seguimiento del censo de los anfibios y reptiles que habitan en cada una de ellas. La Sociedad Herpetológica Española (AHE) ha proporcionado la metodología para que los voluntarios realicen el censo de las charcas englobadas en cada cuadrícula de una forma sistemática y rigurosa. Tras la realización de cada censo los datos se descargan en la página del proyecto SARE, en la que hay una cuenta creada para cada cuadrícula.

Pelobates cultripe

Individuo de Pelobates cultripe, recién metamorfoseado.

, recién metamorfoseado.

Nuestro grupo de voluntarios contactó inicialmente con el coordinador de Cataluña del seguimiento de anfibios, Albert Montori, quien se encarga del seguimiento de varias cuadrículas en Cataluña, para aprender las técnicas y conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto. Se visitaron varias charcas en las que detectaron varias puestas de Bufo spinosus (sapo común) y renacuajos de Alytes obstetricans (sapo partero común o tòtil). Finalmente se decidió hacer el seguimiento de 7 puntos de agua muy próximos entre las zonas de Gavà y Castelldefels: la del Plà de Ponent, muy interesante porque es uno de los pocos sitios donde aún cría Pelobates cultripes (sapo de espuelas) y 2 charcas pequeñitas cercanas; la Font de la Sentiu, donde en teoría se deberían ver ejemplares de Bufo spinosus e Hyla meridionalis; un riachuelo en donde se encontraron los renacuajos de Bufo spinosus y otras dos charcas en Castelldefels donde se espera encontrar Bufo calamita.

Bufo spinosus

Individuo de Bufo spinosus, recién metamorfoseado.

En la última visita realizada nuestros voluntarios constataron, en la charca donde se esperaba detectar Pelobates, la presencia de unos 20-30 renacuajos de un tamaño bastante considerable y dos individuos recién metamorfoseados. El macho de Hyla meridionalis detectado una visita anterior no pudo ser censado en esta ocasión, y quizá esto se deba a su desplazamiento a una charca cercana.

Para más información sobre el proyecto SARE puedes pinchar aquí.

Nuestros agradecimientos a Albert Montori, coordinador del seguimiento de anfibios de Cataluña, por toda la ayuda y soporte proporcionado, y a nuestros voluntarios Gabriel Mochales, Berta Pérez y Marc Vallverde por el trabajo realizado hasta la fecha y que esperamos continúe siendo un éxito.

El passat 26 d’abril, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va organitzar una trobada de treball per a totes les entitats que, en col·laboració amb aquest organisme, participen en tasques de millora dels espais naturals i construïts de Collserola o promouen activitats divulgatives sobre els valors del parc. La trobada tenia com a objectiu que les associacions implicades a Collserola poguessin presentar els seus projectes, intercanviar experiències i establir contactes per a possibles sinergies.

canborrell04

Pantà de Can Borrell

El nostre grup de voluntaris va ser convidat a la sessió perquè, com ja us hem explicat en ocasions anteriors, mantenim un petit projecte de reforestació al Parc i també hem participat en diferents tasques de millora conjuntament amb altres entitats. Aquesta crònica ha estat escrita gràcies a la informació aportada per la nostra companya Anna Parisi, un dels voluntaris que van assistir a la trobada.

La jornada de formació compartida entre els tècnics del Consorci i les entitats que realitzen activitats al Parc Natural va tenir lloc a la Masia Can Borrell. Com a representant del Consorci, Glòria Arribas va encetar la reunió explicant que aquest organisme té molt clar que el voluntariat és un espai de relació amb la ciutadania, i per aquest motiu va posar en marxa tant el programa de voluntaris del Parc (actualment n’hi ha 93) com el programa de col·laboració amb entitats de voluntariat ambiental (més d’una vintena).

Tot seguit va arribar el torn de presentar els projectes de les entitats assistents. El Centre Excursionista de l’Ateneu de Sant Just s’ocupa de netejar camins i fonts a la riera Bonet i al sector de Molins de Rei. Depana, entitat amb la qual WWF Barcelona ha col·laborat en diverses ocasions, realitza diferents actuacions al Parc i duu a terme tasques de botànica pràctica, formadora i atractiva per al voluntariat a través del Grup d’Acció Forestal (GAF). Quant al grup ecologista Alnus-Cepa de Sant Just, participa activament en l’impuls de la sostenibilitat al seu municipi, a més d’organitzar sortides de divulgació de natura i exposicions.

canborrell02

Mascaró i Raspall, guies de la sortida

Per la seva banda, Fes Fonts Fent Fonting es dedica a localitzar i georeferenciar les fonts de Collserola: en fa una recerca històrica, les restaura i crea itineraris entre fonts. De l’Espai de Recerca pel Patrimoni d’El Papiol, en podem destacar activitats com l’elaboració d’un cens d’arbres monumentals al municipi o un projecte de reintroducció de l’òliba (Tyto alba), espècie protegida a Catalunya, mitjançant la tècnica del hacking (alliberament assistit). I l’Associació de Veïns de la Font del Gos, que ha començat a col·laborar enguany amb el Parc com a resultat d’un moviment de participació ciutadana, busca la millora de l’entorn d’aquest barri.

Totes les entitats van mostrar el seu interès en fer xarxa i trobar sinergies. Aquesta coordinació els permetria gaudir d’assessorament tècnic unificat i potenciar les seves accions gràcies a poder comptar amb un major nombre de voluntaris participant-hi o a l’especialització de les intervencions. En aquest sentit, Glòria Arribas va animar les associacions a anunciar les seves accions a l’agenda d’activitats al Parc.

Un cop acabada la reunió, la trobada va continuar amb una sessió informativa sobre el projecte de restauració i millora del pantà de Can Borrell. La sessió va consistir en una visita guiada al pantà a càrrec d’Alfons Raspall, tècnic del Consorci en Gestió de l’Ús Públic la Divulgació i l’Educació Ambiental, i de Pep Mascaró, cap del servei de Projectes i Obres.

 

Recorregut naturalista

Alfons Raspall va enriquir el recorregut des de la Masia Can Borrell fins al pantà amb un seguit d‘explicacions realment interessants sobre la biodiversitat d’aquesta zona de Collserola. La nostra companya Anna Parisi ens en fa una completa crònica:

canborrell03

Recorregut naturalista

“L’antiga masia testimonia l’ús agrícola de Collserola, tot i que actualment està destinada a un ús purament terciari com a restaurant. Als seus voltants es visualitzen encara terrenys d’antigues feixes de conreu. Amb l’abandó de l’agricultura a la zona, el sector forestal hi ha anat guanyant terreny. El territori agrícola, encara interessant, és la zona preferida per algunes espècies com les puputs, que viuen a zones obertes herbàcies o agrícoles, i altres espècies que nien, crien i viuen al bosc però utilitzen els caps oberts per caçar.

En aquesta zona veiem espècies herbàcies molt lligades a terrenys amb molta matèria orgànica, com els cards marians, associats a zones on vivien animals de granja i, per tant, hi havia molts fems (matèria orgànica).

Passem per un sector de bosc nu de sotabosc i estat herbaci. Moltes vegades això és interpretat com a bosc net, quan en realitat és un bosc incomplet. El bosc mediterrani d’alzinar, la comunitat climàcica d’aquest sector de Collserola, és un bosc amb sotabosc i estat arbustiu, herbaci i lianes. Així garanteix la màxima biodiversitat i presència d’ocells.

Arribem a la riera de Sant Medir, curs d’aigua mediterrani. A la fondalada, on hi ha més humitat, veiem vegetació més verda, falgueres i també avellaners. L’alt talús és testimoni del gruix de sòl i de l’erosió que el curs d’aigua ha provocat al llarg dels segles, tot i que probablement els moments de més erosió han estat associats a episodis singulars de rierades més agressives.

Una mica més endavant, ens trobem a l’aiguabarreig de la riera de Sant Medir i el torrent de les Monelles, que és el que alimenta el pantà. La torrentera presenta un estat de profunda erosió, causada tant pel procés natural de l’aigua com per la hiperfreqüentació: s’hi detecten antigues roderes de carro, i actualment són nombrosos els excursionistes que hi passen i les bicicletes que hi baixen fent cross (activitat no permesa i de la qual vam ser testimonis).

Un cop remuntat el torrent, arribem fins la carena: som al punt més alt, on, per tant, hi ha menys presència de sòl. Hi trobem molsa ‘protectora’, especialment valuosa en aquestes latituds i en aquest substrat més rocós i assolellat.

canborrell01

Actuació al pantà

També hi trobem arbres caiguts, la majoria pins blancs vells. Amb l’abandó de l’agricultura, les primeres reforestacions es van fer amb pins; però, amb el pas del temps, l’alzinar va recuperant el seu espai natural: amb la progressió de les alzines (i l’aparició de més ombra), els pins ja no poden brotar i els vells van morint. De vegades es planteja protegir alguns àrees de pineda perquè algunes espècies que hi viuen, com els esquirols, reculen amb la seva desaparició. La presència d’arbres caiguts a la zona hi ha fet incrementar el nombre de picots: fa deu anys no hi havia constància de presència de picot garser a Collserola. També hi van canviant les espècies de bolets associades.

Continuant el camí, veiem estepes (Cistus) característiques de Collserola i del Mediterrani. Als sectors silícics, com la majoria de Collserola, hi apareix estepa borrera (Cistus lauriifolius, de flor blanca) o estepa blanca (de flor rosa, més tolerant). Als sectors calcaris, en canvi, no hi ha estepa sinó farigola.

El pantà de Can Borrell es va construir per abastir d’aigua els conreus de la zona. S’alimenta de pluja i del torrent de les Monelles. Hi està prevista una intervenció amb passarel·les lleugeres de fusta (de baix impacte) i amb plafons informatius sobre la fauna.

L’existència d’una làmina d’aigua constant en aquest sector boscós afavoreix la presència d’espècies d’aus una mica més grans que no tenen prou amb els petits cursos d’aigua o que s’alimenten d’insectes aquàtics, com el ratpenat de cua llarga i el bernat pescaire”.

Uno de los proyectos fuertes del grupo WWF Barcelona son las actividades de reforestación en Collserola y el mantenimiento posterior de los plantones de las parcelas reforestadas, de las que ya os hemos venido hablando en diferentes ocasiones. Nuestra última acción en este lugar tan bonito y que constituye uno de los lugares más verdes de Barcelona fue en colaboración con el Consorcio del Parc de Collserola y consistió en la realización de cuidados y mantenimiento de varias parcelas cercanas al paseo de las aguas, una zona muy visitada a lo largo del año por barceloneses que desean practicar ciclismo, correr o simplemente pasear y respirar un poco de aire de fresco.

En total colaboramos 10 voluntarios  del parque, de la organización Depana y de nuestro grupo. Comenzamos la jornada a media mañana, y nos dividimos en grupos para poder cubrir toda la faena que teníamos planeada para este día:

Poda de pinos jóvenes en Collserola

Poda de pinos jóvenes en Collserola

 

Poda de pinos: Algunos de nuestros voluntarios se armaron de tijeras de podar y sierras para quitar las ramas más bajas de los pinos que fueron plantados tras el incendio de 1998, y que actualmente alcanzan ya un tamaño de varios metros de altura.

 

Limpieza de varias parcelas de suciedad y basura: Otros voluntarios se proveyeron de bolsas y guantes para hacer desaparecer latas, plásticos  y otros deshechos acumulados en gran cantidad en algunas de las parcelas al lado de la carretera, que fueron despositadas en su contenedor correspondiente de reciclaje.

Eliminación de plantas invasoras: Otra de las actividades fue la eliminación de senecios, una planta invasora alóctona, de las zonas de alrededor de la fuente pública de la carretera de las Aguas y su posterior depósito en los contenedores verdes del parque.

Como actividad final, algunos de nuestros voluntarios estuvieron estacando y cartografiando por GPS los plantones de la reforestación que hicimos en noviembre del año pasado.

Nos gustaría por último agradecer a nuestro voluntario Eduard, coordinador de las actividades del grupo en el parque y al Consorcio de Collserola por los consejos y dirección de Eduard y Jordi, trabajador del parque, que nos ayudaron durante toda la mañana, y el préstamo de las herramientas necesarias por parte del patronato. La jornada fue muy fructífera y gratificante para todos, por lo que estamos deseando repetir la experiencia.

Los bosques son una destacada fuente de recursos naturales y refugio de biodiversidad. Actúan como regulador indispensable del ciclo del agua y son esenciales en la lucha contra el cambio climático. Aun así, el ser humano nunca ha sabido brindarles el respeto que se merecen: en vez de protegerlos, su actividad (especialmente la especulación urbanística) ha provocado una drástica reducción de la superficie forestal, hasta el punto de que los bosques españoles ocupan en la actualidad apenas el 29% de lo que podrían ocupar. En Catalunya, los datos son algo más optimistas pero igualmente preocupantes: contamos con unas 1.300.000 hectáreas de bosques, el 45% de la superficie que podrían ocupar.

WWF lleva décadas desarrollando proyectos de restauración de hábitats forestales identificados como prioritarios e intentando concienciar a la población sobre la importancia de mantener la calidad de los bosques. Entre las acciones que organiza figura, desde hace tres años, la Plantación en Red: en una fecha concreta, voluntarios de todo el territorio español plantan árboles simultáneamente para reivindicar unos bosques sanos. Con ello, WWF pretende contribuir a aumentar la superficie boscosa, mejorar la calidad de los bosques y hacer divulgación entre la ciudadanía.

La Plantación en Red de este año tuvo lugar el pasado domingo, 24 de noviembre. En ella participaron más de 300 personas, que plantaron unos 2.000 árboles y arbustos de especies autóctonas en diferentes puntos de ocho provincias españolas.

Por supuesto, los voluntarios del grupo de Barcelona nos sumamos a la acción: aprovechamos la ocasión para ampliar nuestro proyecto de reforestación en Collserola. Dos de los compañeros que participaron en la actividad, Toni Vega y Dario Ruisi, nos explican cómo fue la actividad:

La mañana del domingo se presentaba fresquita en Collserola. Tras esperar a todos los asistentes a la Plantación en Red de WWF, y una vez todo coordinado con el Consorci del Parc de Collserola, nos dirigimos por la carretera de les Aigües al sitio exacto donde se desarrollaría la plantación. Entre voluntarios de WWF y dispuestos simpatizantes éramos unas 25 personas, así que se puede decir que la respuesta a la convocatoria fue satisfactoria, ¡a pesar del frío y del madrugón!

La jornada empezó con la recogida de agua para el riego en una fuente cercana y las instrucciones para plantar adecuadamente los nuevos árboles. Una vez llegamos a la parcela, se distribuyeron entre los voluntarios todos los materiales necesarios y los 41 plantones de especies autóctonas: ejemplares de encinas (Quercus ilex), robles (Quercus robur), madroños (Arbutus unedo) y alaternos (Pistacia alaternus). Todo estaba preparado para llevar a cabo una experiencia única e ilusionante para todos los que asistimos a la actividad: ayudar a conservar y aumentar la biodiversidad de Collserola.

Los árboles fueron colocados por los voluntarios en las zonas más planas de la vertiente. A continuación, se procuró defender los plantones de los animales salvajes con rocas. Además de proteger, las rocas servirán para asegurar un nivel más alto de humedad en el suelo, que tiende a ser seco.

Una vez terminó la plantación, se procedió a determinar la posición de cada “arbolito” mediante coordenadas GPS, para después poder plasmar en un mapa la localización exacta de cada uno de ellos.

La mañana transcurrió plácidamente. El tiempo colaboró con nosotros en esta ocasión tan especial para el futuro de esta montaña tan singular, Collserola, que tenemos tan cerca y que a la vez parece tan lejana para algunas personas de la ciudad. Fue un día exitoso y enriquecedor para todos, ¡y sobre todo para el medio ambiente!

Queremos dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron, tanto en nuestra reforestación de Collserola como en los otros puntos del territorio español, e hicieron posible esta Plantación en Red.

El passat 12 d’octubre, S.O.S Delta del Llobregat i DEPANA van organitzar una nova edició de la seva marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat, que va comptar amb la participació de quatre voluntaris del nostre grup. Aquí teniu la crònica que en va fer el nostre company Gabri Mochales:

Marató ornitològica al Delta del Llobregat

Preparant la marató

“Aquell dia vam quedar a les 9:00 del matí a l’estació de Renfe del Prat de Llobregat amb els companys de DEPANA i S.O.S Delta. Allà ens vam distribuir en tres grups, que s’ocuparien de tres zones diferents. El nostre objectiu era dur a terme una marató ornitològica “cooperativa”. Us ho explico: una marató ornitològica és com una cursa que consisteix en qui veu més ocells durant un dia.

Els companys de DEPANA i S.O.S Delta van agafar aquesta idea, i el que vam fer va ser anar a tres zones diferents del Delta del Llobregat que no estan actualment protegides per tal de poder anotar quines espècies d’ocells hi resideixen i així poder fer pressió al Govern perquè les protegeixi.

Marató ornitològica al Delta del Llobregat

Alguns dels participants

Actualment només hi ha dues zones protegides al Delta del Llobregat (Remolar-Filipines i Cal Tet-Ca l’Arana) on hi resideixen molts ocells, però cal recordar que aquests no són selectius i poden estar-s’hi tant a les zones protegides com a les que no ho estan. D’aquesta manera, les zones que actualment estan protegides, si no tinguessin el suport de les zones que no ho estan, no tindrien tanta biodiversitat.

A la marató vam anar-hi quatre voluntaris del Grup de WWF a Barcelona (l’Albert, l’Anna, en Víctor i en Gabri) juntament amb en Raul, que era qui organitzava l’activitat, i un altre company. L’activitat va durar unes tres hores o tres hores i mitja, i va ser molt efectiva, des del meu punt de vista. Amb l’ajuda d’en Raul, que n’és tot un expert, el nostre grup va observar (o escoltar, ja que si escoltes l’ocell no és necessari veure’l) un total de 41 espècies, des de pit-roigs fins a aligots o àguiles calçades. Estem esperant que ens passin el recompte total dels tres grups.

Penso que va ser una activitat molt bonica i didàctica. Vam poder observar gran varietat d’ocells i vam aprendre moltes curiositats del Delta del Llobregat gràcies al que ens explicava en Raul. Fins i tot vam poder parlar una estoneta amb un pagès de la zona que criava porcs vietnamites.

Us animo a tots a apuntar-vos a la propera edició de la marató ornitològica!”

Marató ornitològica al Delta del Llobregat

Punt on el grup va veure els aligots

També va participar en aquesta sortida l’Eva Yus, antiga voluntària de WWF, que actualment col·labora amb S.O.S Delta del Llobregat. Ella ens ha explicat altres detalls interessants sobre la marató. D’entrada, que el fet que sigui cooperativa permet que els diferents equips que hi participen sumin esforços en comptes de competir entre ells.

Durant la marató, els equips van poder veure tant aus residents com espècies de pas (estem en plena migració), hivernants i alguna nidificant que encara no ha marxat. Els resultats obtinguts s’incorporaran, com cada cop que s’organitza una sortida d’aquestes, a una base de dades que SEO/BirdLife fa servir per sustentar la IBA (Important Bird Area) del Delta del Llobregat. La IBA és la base científica de la UE per determinar les ZEPAs (Zones d’Especial Protecció per a les Aus) de la Xarxa Natura 2000.

Les aportacions que es fan a la IBA en cada marató ornitològica ajuden a reforçar les zones connectores entre els espais protegits, que són les més vulnerables urbanísticament. El paper d’aquests connectors és especialment rellevant pel fet que el Delta ha perdut la majoria de les zones humides; protegir els connectors permetria que les espècies que hi viuen tinguessin prou espais per estar-s’hi. Com diu l’Eva, l’objectiu és aconseguir que es protegeixi el territori en funció de les espècies i els hàbitats que fan servir, no en funció d’interessos urbanístics.

Marató ornitològica al Delta del Llobregat

Cinc torlits

L’Eva ens ha explicat també que, tot i que les zones protegides més destacades al Delta del Llobregat són Remolar-Filipines i Cal Tet-Ca l’Arana, en realitat n’hi ha algunes més: la pineda de las Maioles, la Murtra, Reguerons, Can Dimoni… Però són tan petites i estan tan aïllades que no tenen viabilitat ecològica per elles mateixes si no es protegeixen els voltants. D’aquí, un altre cop, la importància d’aconseguir que les zones connectores siguin declarades espais protegits.

Marató ornitològica al Delta del Llobregat

Estornell vulgar

Des del Grup de WWF a Barcelona volem donar les gràcies a l’Eva per la seva valuosa informació i tant a Roberto Negro com a Raúl Bastida per les fotografies que ens han cedit.

(Per Agustí Cruz)

Han passat dos anys i mig des que vam plantar les nostres primeres alzines i els primers arboços (aladerns i llentiscles) a una parcel·la del Parc de Collserola ubicada al costat de la Carretera de les Aïgues. Ho vam fer amb el suport de vint “waterbox” (una mena de contenidors d´aigua que humitegen els plançons i els protegeixen de la calor i les sequeres) cedits amablement per Groasis Waterboxx, constituint així un petit projecte-pilot a la serralada. Durant aquest temps, les voluntàries i voluntaris del grup WWF Barcelona ens hem ocupat de cuidar dels plançons, controlant durant dos anys el bon estat i funcionament dels “waterbox”, i redreçant i mesurant els plançons.

Supervisio reforestacio

Canyes de marcatge

Després de dos anys de “Projecte Waterbox”, el novembre de 2012 vam retirar els aparells i vam plantar noves alzines i més aladerns i llentiscles. Sempre en contacte i amb l´autorització i col·laboració del Patronat Parc de Collserola i tanmateix l´ocasional però important ajut dels nostres amics de l´associació DEPANA, ens hem cuidat fins ara de regar, supervisar i redreçar els plançons antics i nous de la nostra petita reforestació.

El passat 7 de juny, tres voluntaris del nostre grup es van reunir amb na Glòria Arribas, coordinadora d´activitats de voluntariat del Patronat, i en Joan Vilamú, tècnic forestal del Parc, i tots cinc vam visitar l´espai, com ja havíem fet amb la nostra companya María Melero (tècnica de boscos de WWF España) a mitjans de maig.

Supervisio reforestacio

Estat dels arbres i arboços

L´aspecte dels arbres i arboços és bo o molt bo, les pluges i la demora en l´arribada de la calor estival els ha beneficiat, i la veritat és que molts fan autèntic goig. Amb l´orientació d´en Joan i de la María, s´obre ara una nova etapa en la cura d´aquest espai. Dissabte passat vam posar i pintar canyes de marcatge, vam lligar i redreçar els plançons i vam regar-los, incloent-hi l´ús de fertilitzant biològic. En la propera visita o la següent, a banda de tornar a regar (a l´estiu s´ha de fer un mínim de cada tres setmanes per garantir-ne la supervivència), mesurarem els plançons i ubicarem cada arbre i arboç amb l´ajut de GPS, així podrem fer un nou i precís mapa per localitzar-los fàcilment.

Supervisio reforestacio

Missió complerta!

Això, ara a l´estiu. Al novembre, ampliarem la plantació amb exemplars de roures i arboços autòctons. Tanmateix, començarem a podar els arbres, tant aquells que vam plantar nosaltres com els que ja hi eren, per tal de protegir l´espai dels ràpids incendis estiuencs (incendis que cremen només el sotabosc cas que no trobin branques baixes per enfilar-se als arbres). A més, en Joan Vilamú ens ensenyarà quines espècies de plantes invasores podem contribuir a eradicar del terreny.

Tot plegat, són excel·lents notícies per a tot/es els/les voluntari/es del grup WWF Barcelona, que podrem continuar amb la bella i gratificant tasca que vam començar a l´any 2010.

Des del grup, animem tothom a qui li agradi plantar un arbre i cuidar del bosc a participar en les properes sortides de rec, supervisió i, a la tardor, de reforestació, que farem al grup de voluntari/es de WWF Barcelona. Només cal que ens envieu un correu a la nostra adreça:

grupbarcelona@wwf.es

Us hi esperem!

Hace algunos fines de semana el grupo WWF-Barcelona visitamos nuestra parcela de reforestación de Collserola. Se trata de un terreno en la parte baja de Collserola, cedido por nuestros amigos de Depana al grupo, que hace dos años reforestamos con encinas  acompañadas de lentisco y aladierno como flora arbustiva que protegiesen a los árboles durante sus primeros años de vida.

Algunos de los voluntarios durante la visita a la reforestación

Algunos de los voluntarios durante la visita a la reforestación.

Durante nuestra primera visita pudimos comprobar que ha sobrevivido un porcentaje muy alto de los plantones que utilizamos para reforestar, y aprovechamos para revisar cada una de ellas, eliminar posibles especies competidoras cercanas y regarlas de forma simbólica. Aprovechamos también el día para dar un paseo por Collserola y disfrutar de las vistas primaverales que este bonito parque ofrece.

Apenas una semana después de aquella visita, el grupo celebró una de sus reuniones de seguimiento, en la que contamos con una invitada especial: María Melero, del Programa de Bosques de WWF, quien está visitando a todos los grupos de voluntarios locales que cuentan con proyectos de reforestación propios, con el objetivo de echar un vistazo a cada parcela y asesorar a los voluntarios en su cuidado. En su visita a Barcelona, aprovechó para darnos una interesantísima charla sobre Restauración de sistema forestales y presentarnos el informe Los bosques que nos quedan y propuestas de WWF para su restauración”.

Plantón de encina en la parcela de Collserola

Plantón de encina en la parcela de Collserola

En la charla aprendimos en qué debe consistir, paso a paso, un proyecto de restauración. Hablamos de la necesidad de identificar la zona de actuación, redactar un proyecto técnico, seleccionar con cuidado las especies a utilizar o documentar el seguimiento las especies a utilizar o documentar el seguimiento del proyecto. Además, María nos informó con detalle sobre el estado precario de los bosques que nos quedan en Catalunya,  ya que los bosques autóctonos catalanes ocupan en la actualidad el 40% de la superficie que podrían ocupar potencialmente.

Al día siguiente de la reunión, realizamos una nueva visita con  María  a nuestra parcela de Collserola para que pudiera valorar el estado de la plantación.

Visita a la reforestación con María Melero, del programa de bosques de WWF

Visita a la reforestación con María Melero, del programa de bosques de WWF

El informe que nos remitió posteriormente mostraba su satisfacción por el índice de supervivencia y el crecimiento de los plantones, así como por la correcta ejecución del proyecto. También nos aportaba algunos consejos de cara a las labores de mantenimiento.

Desde el grupo queremos agradecer a María Melero su visita por la cantidad de conocimientos útiles que nos transmitió en tan poco tiempo, y porque sus comentarios positivos sobre nuestra reforestación nos animan a seguir adelante con el proyecto.

 

Bueno, ha llegado el momento… parece que hace nada que escribí el primer post de éste, mi primer blog, más de dos años atrás… decir que ha sido un placer compartirlo con tod@s, l@s que lo habéis seguido o l@s que habéis venido a parar aquí un dia por casualidad, navegando…

La idea original de este blog era y creo que he sido fiel, no sólo divulgar los proyectos del grupo local de voluntari@s de WWF, sino también otras actividades que tenían lugar en Barcelona, relacionadas con el medio ambiente (como charlas o actividades en las que participábamos y de las que hacíamos un resumen), y noticias relacionadas con el medio ambiente en Catalunya. Y que fuera como una base de datos de las problemáticas medioambientales (al menos para mi, lo ha sido). Además hemos intentado con nuestra Agenda Verde, que os pudierais apuntar a todas estas iniciativas y así contribuir con la autoformación a la mejora personal y colectiva al medio ambiente.

Pero al ir implicándome y conociendo todo lo relacionado con la conservación en nuestros alrededores, también fui sabiendo de proyectos superinteresantes, como el S.O.S. Delta del Llobregat. Siempre me había maravillado este oasis de biodiversidad a 10 min de Barcelona, pero conociendo a las personas que lo defendían, me di cuenta de lo castigado y amenazado que estaba, y me uní a la plataforma, en la que entre otras cosas, me hice cargo del blog, en enero. Así fue como cambié a mi alter ego Arpella.

Las circunstancias hicieron que me tuviera que volcar en otra campaña, la de la Plataforma Aturem Eurovegas, cuando desde SOS Delta vimos que se nos  venía encima el que sería el jaque mate para nuestro querido Delta. También me hice cargo, como no podía se de otra manera, del blog y de la comunicación. Como sabéis de momento se ha alejado esta amenaza, dando  sólo -lamentablemente, una tregua al Delta…

Visto que nada detiene a la codicia en estas tierras, hemos decido pasar de la defensiva a la  ofensiva, con una campaña para la protección definitiva del Delta del Llobregat, que es la Declaración del “Parc Natural del Delta del Llobregat i la Vall Baixa“. Lo merece por sus valores naturales (es el tercer humedal de Catalunya) y paisajísticos, y se lo debemos. Esperamos pronto lanzar la propuesta para la que contamos, ahora que parece que la gente conoce y aprecia más este espacio natural, con tener un amplio respaldo popular.

Todo este trajín ha hecho que, en los últimos meses, haya tenido este blog bajo mínimos. De los objetivos que comentaba, sólo he conseguido a duras penas dar difusió a otras acciones… y la verdad es que tener un blog para rebloguear es una lástima (blog signica “cuaderno de bitácora”), lo bonito (y con lo que disfruto) es escribir artículos originales. Con la nueva campaña veo que irá a más, de ahí mi decisión de dejarlo.

Si os interesa, podéis seguirme en el blog de SOS Delta (cada vez más en catalán), en el que también hay la opción de subscribirse o bien a la lista de correo “Amics del Delta” a la que envio un boletín con las actividades. De Aturem Eurovegas no os puedo decir nada porque está en proceso de reestructuración para ver cómo seguimos trabajando por la defensa del territorio, en concreto de la agricultura. Os animo a que sigáis o colaboréis con el grupo local de WWF, que continuará difundiendo sus acciones en la web oficial, y redes sociales.  Por mi parte lo dejo y me uno al área de agroecología de Ecologistas en Acción, con la intención de aprender a cuidar y mejorar esos ecosistemas tan fundamentales en el Delta, los agroecosistemas.

La arpella, el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) es una rapaz impresionante, con brillos dorados que le dan el nombre científico, el alma de los humedales donde se alimenta y patrulla silenciosa (como intento hacer yo por el todo el Delta). Dejó de criar en el Delta del Llobregat cuando se ejecutó la última ampliación del aeropuerto, en concreto esa terminal que está vacía. Como dije en la declaración de principios de este blog, tenemos que ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos en el medio ambiente, tanto cómo nos movemos, qué comemos, consumimos… calcula tu huella ecológica y te sorprenderás de tu impacto sobre el planeta, sólo comer carne o coger un par de aviones al año la disparará. Todos nuestros actos diarios repercuten en la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas aquí y en todo el globo, y afectan a las personas que dependen de ellos, las más vulnerables. En tu chocolate puede haber un trozo de selva lluviosa, en tus gambas uno de manglar, en tus muebles, uno de la Siberia virgen, tus cachivaches electrónicos conllevan rios muertos, guerra y esclavitud, etc. Hay que abrir los ojos a la realidad y aprender a ser humilde para poder cambiar.

“Lo menos que puedo hacer es hablar por aquellos que no pueden hablar por si mismos” Jane Goodall.

“Haber olvidado cómo cavar la tierra y colocar la semilla es haberse olvidado de uno mismo”. Mahatma Gandhi

Solamente me queda dar las gracias a los colaboradores que  han contribuido con artículos y crónicas, como Agustí Cruz y Raúl Bastida, de todo corazón, y a WWF por haberme apoyado en esta aventura y por todo lo que me ha enseñado.

10 de juliol de 2012

Per Agustí Cruz.

Panorámica del complejo Eurovegas desde la autovia de Castelldefels (foto original de Las Vegas, Agustí Cruz)

Érase una vez un país de alegres políticos que eran hijos, en su mayoría, de familias acomodadas dedicadas al comercio, a la industria, a la banca, y a otros negocios tan respetables como lucrativos.

Gracias a su sonrisa, su dinamismo y, por qué no decirlo, sus reiteradas apariciones en televisión, estos hombres de fluida oratoria eran admirados por muchos de sus súbditos votantes, que pensaban cuánta suerte habían tenido al elegir a unos representantes tan responsables, pragmáticos, cultos, guapos y bien hablados, de inglés fluido y título universitario, alguno expedido incluso por alguna universidad extranjera, y cuya tarjeta de presentación era la del “seny”, la del amor a la patria y a la senyera, la del trabajo constante y esforzado a imagen del pequeño tendero de barrio, pero también a imagen del alto directivo, ya fuera presidente de Banca Catalana o algún grande de la música palaciega de mano rápida y cruz agradecida.

Dichos representantes políticos, cuando eran niños, habían gozado mayoritariamente del ejemplo de sacrificio cotidiano de sus padres, que luchaban por mantener los negocios y el nombre de la familia en lo más alto del panorama empresarial y social de la época. En efecto, sus progenitores, como algunos de sus abuelos, habían tenido que lidiar con los incrementos de los costes de producción, la reducción de los márgenes de beneficios, la competencia de otras empresas del sector y, para colmo de males, con las primeras e insidiosas leyes ambientales y de protección de los trabajadores, que no dejaban de poner trabas a la natural expansión ilimitada que todo hombre de bien precisa experimentar para sentir que su vida ha valido la pena y que su pene sigue en forma, siempre en nombre de su familia y del país, claro está.

Esos hombres, que levantaron el país, que literalmente lo alzaron a unos cuantos metros por encima del suelo a base de paredes, chimeneas y polígonos industriales, nunca cejaron en el empeño de proporcionarles a sus hijos una educación de calidad, por supuesto en escuelas privadas e incluso en el extranjero si se podía.

Y así, mientras los ríos catalanes comenzaban a bajar cada vez más llenos de colorido y más vacíos de pescado, el aire de Catalunya se llenaba de olores extraños, penetrantes e incluso exóticos, y en las costas florecían innumerables jardines de ladrillo, los hijos de aquellos hombres crecían con la certeza de que ellos, como sus padres, representaban los ideales de todo un país. Y, con esta convicción, aprendían aquellas herramientas que les convertirían en los capitanes de la futura nave “Catalonia”: economía moderna, gestión de empresas, banca, ingeniería industrial y financiera, liderazgo, carisma, arribismo, nepotismo, sonrisismo hipocrésico y el sublime arte político de hacer favores a cambio de favores, eso sí, con el dinero de todos, por tratarse de asuntos del más alto interés público.

Con el tiempo, aquellos hijos e hijas de Catalunya subieron muy alto, hicieron dinero, propiedades y buenos e importantes amigos y un día, por fin, fueron llamados a gobernar el país que amaban y se dieron cuenta que los que estaban antes, hijos también pero más de familias trabajadoras, se habían fundido la pasta en subsecretarías, coches oficiales, viajes oficiales, informes oficiales y entrecots extraoficiales al punto. Por tanto, los recién llegados se vieron obligados a recortar gastos, empezando por lo más caro: educación y sanidad, ya que sabían, por experiencia propia, que las escuelas privadas son mejores y que cualquiera se puede pagar una mutua (e incluso se puede poseer una, como les sucedía a algunos de sus amigos).

Pero, ay, muchos desagradecidos se quejaban, se manifestaban y además empezaban a cambiar de canal de televisión o, directamente, de canal de comunicación, hartos de ver siempre a los mismos políticos, economistas y tertulianos reiterar aquel mensaje de austeridad del que, dicho sea de paso, eran dignos ejemplos de tanto como pensaban en recortarse a sí mismos sus sueldos, dietas y prebendas.

Fue entonces, cuando el paro amenazaba con detener casi por completo el país (a excepción de los diarios deportivos) que apareció en el cielo de El Prat, como el entrañable “avi” de la conocida habanera, el abuelo Sheldon: un orgulloso, campechano y orondo magnate a imagen de alguno de nuestros tatarabuelos indianos que emigraron pobres y se hicieron ricos en América (aunque nadie quiere saber exactamente cómo). Y el abuelo Sheldon se ofreció a salvar el país con una mega-inyección de cash “a la catalana”, que es algo así como decir: “tú, que eres más pobre, reservas la mejor mesa del mejor restaurante, pones la limusina hasta allí, me cambias la decoración y la carta para que esté a mi gusto, y pagas solamente el vermut -eso sí, a base de marisco-; a cambio, yo te invito a comer”.

Y, como aún había algo de dinero público gracias a tanta austeridad, y también se podían pedir más créditos, ya que algunos de los amigos de nuestros prohombres no sólo tenían mutuas y empresas constructoras, sino también cargos en ciertos bancos recientemente rescatados, los representantes del pueblo catalán pusieron manos a la obra. Rápidamente, limaron regulaciones e informes ambientales y hormigonaron la otrora fértil huerta del Baix Llobregat desde las calles de Cornellà hasta el mismísimo aeropuerto donde aterrizarían los cinco millones ¿o eran cuatrocientos millones? de turistas. En efecto, todo se pudo poner en marcha in the wink of an eye, ya que “quién paga, manda”, y así fue como el abuelo Sheldon y sus nietos políticos salvaron a Catalunya.

La salvaron del aburrimiento, gracias a los casinos y a las chicas de moral distraída que alegraban las calles. La salvaron también de la depresión, gracias a las pastillitas, capsulitas y rayitas que alegraban la perspectiva vital de los ciudadanos. Y la salvaron, además, de la recesión, ya que muchos familiares, amigos y conocidos de los protagonistas de nuestra historia se hicieron ricos en muy poquitos años gracias al dinero público, a la especulación y a los créditos, y dieron trabajo (bueno, algo precario y mal pagado, aunque acorde a la situación y a la nueva legislación laboral), a miles de trabajadores, no recuerdo si fueron 15.000 ó 250.000.

Y para los catalanes de la calle que buscaban trabajo, que cobraban sueldos de pena en caso de tenerlo, o que dependían de los comedores sociales, era un orgullo ver aquellos rascacielos suntuosos y aquellos desfiles de turistas ricos o acomodados de otros países que invadían el Baix Llobregat e iluminaban la triste realidad cotidiana. Y no les importaba haber dejado de comer aquellos tomates o aquellos pimientos tan sabrosos, traídos de tan cerca, ni que hubieran dejado de venir aquellas aves tan bellas del delta (que, hay que reconocerlo, nunca habían llenado la cuenta corriente de nadie), ni que todos aquellos créditos que se habían pedido por tanta obra y tanto pajarraco de corbata ahora los tuvieran que pagar sus hijos (en el caso de que no pudieran emigrar a Alemania o a China, claro).

En català al bloc Aturem Eurovegas: De com l’avi Sheldon i els seus néts polítics van salvar Catalunya tot canviant la fruita per fruitetes lluminoses

El pasado sábado 7 de julio cuatro voluntarios dimos un paseo por la carretera de les Aigues y revisamos el estado de nuestros plantones y “Waterboxx”. Hizo un día excelente, ni demasiado soleado ni demasiado caluroso, y tuvimos la ayuda de dos nuevos colaboradores ocasionales, Ferran y Roberto, que nos ayudaron a limpiar, proteger y recargar de agua, cuando fue necesario, los aparatos. ¡Desde aquí queremos agradacerles su esfuerzo!
Los plantones estaban en bastante buen estado y casi todos los Waterboxx estaban llenos de agua, salvo uno que apareció desmontado, suponemos que por la acción de algún jabalí sediento. Algunos plantones aparecieron de nuevo dañados por la acción de estos animales, y cuatro plantones habían muerto por la acción combinada de jabalíes, sol directo y probablemente alguna enfermedad. De los plantones de control sólo han sobrevivido seis hasta el momento.
Aunque la mayoría de los plantones siguen vivos, no obstante la tasa de crecimiento es baja y no podemos asegurar la retirada de los Waterboxx para este invierno, pero ahí seguiremos, vigilándolos y cuidándolos hasta que consigan, al menos la mayoría, salir adelante.
Més info

AGENDA

26 d’octubre
Actuació forestal de voluntariat, a Collserola.
---------------------------
27 d’octubre
Xerrada: Canvi climàtic: anem cap a una sisena extinció?, a Barcelona.
---------------------------
7 de novembre
Sortida: Els bolets del delta del Llobregat, al Delta del Llobregat.
---------------------------
+ Agenda

MY GREEN ENERGY PLANET

El juego virtual de WWF por un mundo renovable:
¡Échale una partida al cambio climático! My Green Planet: El juego virtual de WWF por una realidad energética sostenible
Les opinions de persones alienes al Grup WWF Barcelona que s'expressen en aquest blog són personals i representen exclusivament als seus autors, que en són els únics responsables. El Grup WWF Barcelona no necessàriament comparteix aquestes opinions.

Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo.

Únete a 99 seguidores más

Posts

junio 2020
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Tree-Nation, Plantar árboles por un mundo mejor

Grup Barcelona-WWF

Somos un grupo de voluntarios de WWF que hemos formado un grupo local. Difundimos las campañas globales de WWF (la Hora del Planeta, Big Jump...) y tenemos proyectos propios para concienciar a la población y conservar nuestros espacios naturales más cercanos y más amenazados. Nuestros intereses prioritarios son la Biodiversidad y el Cambio Climático.

tweets del grupo

Flickr Photos