You are currently browsing the category archive for the ‘Collserola’ category.

El passat 26 d’abril, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va organitzar una trobada de treball per a totes les entitats que, en col·laboració amb aquest organisme, participen en tasques de millora dels espais naturals i construïts de Collserola o promouen activitats divulgatives sobre els valors del parc. La trobada tenia com a objectiu que les associacions implicades a Collserola poguessin presentar els seus projectes, intercanviar experiències i establir contactes per a possibles sinergies.

canborrell04

Pantà de Can Borrell

El nostre grup de voluntaris va ser convidat a la sessió perquè, com ja us hem explicat en ocasions anteriors, mantenim un petit projecte de reforestació al Parc i també hem participat en diferents tasques de millora conjuntament amb altres entitats. Aquesta crònica ha estat escrita gràcies a la informació aportada per la nostra companya Anna Parisi, un dels voluntaris que van assistir a la trobada.

La jornada de formació compartida entre els tècnics del Consorci i les entitats que realitzen activitats al Parc Natural va tenir lloc a la Masia Can Borrell. Com a representant del Consorci, Glòria Arribas va encetar la reunió explicant que aquest organisme té molt clar que el voluntariat és un espai de relació amb la ciutadania, i per aquest motiu va posar en marxa tant el programa de voluntaris del Parc (actualment n’hi ha 93) com el programa de col·laboració amb entitats de voluntariat ambiental (més d’una vintena).

Tot seguit va arribar el torn de presentar els projectes de les entitats assistents. El Centre Excursionista de l’Ateneu de Sant Just s’ocupa de netejar camins i fonts a la riera Bonet i al sector de Molins de Rei. Depana, entitat amb la qual WWF Barcelona ha col·laborat en diverses ocasions, realitza diferents actuacions al Parc i duu a terme tasques de botànica pràctica, formadora i atractiva per al voluntariat a través del Grup d’Acció Forestal (GAF). Quant al grup ecologista Alnus-Cepa de Sant Just, participa activament en l’impuls de la sostenibilitat al seu municipi, a més d’organitzar sortides de divulgació de natura i exposicions.

canborrell02

Mascaró i Raspall, guies de la sortida

Per la seva banda, Fes Fonts Fent Fonting es dedica a localitzar i georeferenciar les fonts de Collserola: en fa una recerca històrica, les restaura i crea itineraris entre fonts. De l’Espai de Recerca pel Patrimoni d’El Papiol, en podem destacar activitats com l’elaboració d’un cens d’arbres monumentals al municipi o un projecte de reintroducció de l’òliba (Tyto alba), espècie protegida a Catalunya, mitjançant la tècnica del hacking (alliberament assistit). I l’Associació de Veïns de la Font del Gos, que ha començat a col·laborar enguany amb el Parc com a resultat d’un moviment de participació ciutadana, busca la millora de l’entorn d’aquest barri.

Totes les entitats van mostrar el seu interès en fer xarxa i trobar sinergies. Aquesta coordinació els permetria gaudir d’assessorament tècnic unificat i potenciar les seves accions gràcies a poder comptar amb un major nombre de voluntaris participant-hi o a l’especialització de les intervencions. En aquest sentit, Glòria Arribas va animar les associacions a anunciar les seves accions a l’agenda d’activitats al Parc.

Un cop acabada la reunió, la trobada va continuar amb una sessió informativa sobre el projecte de restauració i millora del pantà de Can Borrell. La sessió va consistir en una visita guiada al pantà a càrrec d’Alfons Raspall, tècnic del Consorci en Gestió de l’Ús Públic la Divulgació i l’Educació Ambiental, i de Pep Mascaró, cap del servei de Projectes i Obres.

 

Recorregut naturalista

Alfons Raspall va enriquir el recorregut des de la Masia Can Borrell fins al pantà amb un seguit d‘explicacions realment interessants sobre la biodiversitat d’aquesta zona de Collserola. La nostra companya Anna Parisi ens en fa una completa crònica:

canborrell03

Recorregut naturalista

“L’antiga masia testimonia l’ús agrícola de Collserola, tot i que actualment està destinada a un ús purament terciari com a restaurant. Als seus voltants es visualitzen encara terrenys d’antigues feixes de conreu. Amb l’abandó de l’agricultura a la zona, el sector forestal hi ha anat guanyant terreny. El territori agrícola, encara interessant, és la zona preferida per algunes espècies com les puputs, que viuen a zones obertes herbàcies o agrícoles, i altres espècies que nien, crien i viuen al bosc però utilitzen els caps oberts per caçar.

En aquesta zona veiem espècies herbàcies molt lligades a terrenys amb molta matèria orgànica, com els cards marians, associats a zones on vivien animals de granja i, per tant, hi havia molts fems (matèria orgànica).

Passem per un sector de bosc nu de sotabosc i estat herbaci. Moltes vegades això és interpretat com a bosc net, quan en realitat és un bosc incomplet. El bosc mediterrani d’alzinar, la comunitat climàcica d’aquest sector de Collserola, és un bosc amb sotabosc i estat arbustiu, herbaci i lianes. Així garanteix la màxima biodiversitat i presència d’ocells.

Arribem a la riera de Sant Medir, curs d’aigua mediterrani. A la fondalada, on hi ha més humitat, veiem vegetació més verda, falgueres i també avellaners. L’alt talús és testimoni del gruix de sòl i de l’erosió que el curs d’aigua ha provocat al llarg dels segles, tot i que probablement els moments de més erosió han estat associats a episodis singulars de rierades més agressives.

Una mica més endavant, ens trobem a l’aiguabarreig de la riera de Sant Medir i el torrent de les Monelles, que és el que alimenta el pantà. La torrentera presenta un estat de profunda erosió, causada tant pel procés natural de l’aigua com per la hiperfreqüentació: s’hi detecten antigues roderes de carro, i actualment són nombrosos els excursionistes que hi passen i les bicicletes que hi baixen fent cross (activitat no permesa i de la qual vam ser testimonis).

Un cop remuntat el torrent, arribem fins la carena: som al punt més alt, on, per tant, hi ha menys presència de sòl. Hi trobem molsa ‘protectora’, especialment valuosa en aquestes latituds i en aquest substrat més rocós i assolellat.

canborrell01

Actuació al pantà

També hi trobem arbres caiguts, la majoria pins blancs vells. Amb l’abandó de l’agricultura, les primeres reforestacions es van fer amb pins; però, amb el pas del temps, l’alzinar va recuperant el seu espai natural: amb la progressió de les alzines (i l’aparició de més ombra), els pins ja no poden brotar i els vells van morint. De vegades es planteja protegir alguns àrees de pineda perquè algunes espècies que hi viuen, com els esquirols, reculen amb la seva desaparició. La presència d’arbres caiguts a la zona hi ha fet incrementar el nombre de picots: fa deu anys no hi havia constància de presència de picot garser a Collserola. També hi van canviant les espècies de bolets associades.

Continuant el camí, veiem estepes (Cistus) característiques de Collserola i del Mediterrani. Als sectors silícics, com la majoria de Collserola, hi apareix estepa borrera (Cistus lauriifolius, de flor blanca) o estepa blanca (de flor rosa, més tolerant). Als sectors calcaris, en canvi, no hi ha estepa sinó farigola.

El pantà de Can Borrell es va construir per abastir d’aigua els conreus de la zona. S’alimenta de pluja i del torrent de les Monelles. Hi està prevista una intervenció amb passarel·les lleugeres de fusta (de baix impacte) i amb plafons informatius sobre la fauna.

L’existència d’una làmina d’aigua constant en aquest sector boscós afavoreix la presència d’espècies d’aus una mica més grans que no tenen prou amb els petits cursos d’aigua o que s’alimenten d’insectes aquàtics, com el ratpenat de cua llarga i el bernat pescaire”.

Uno de los proyectos fuertes del grupo WWF Barcelona son las actividades de reforestación en Collserola y el mantenimiento posterior de los plantones de las parcelas reforestadas, de las que ya os hemos venido hablando en diferentes ocasiones. Nuestra última acción en este lugar tan bonito y que constituye uno de los lugares más verdes de Barcelona fue en colaboración con el Consorcio del Parc de Collserola y consistió en la realización de cuidados y mantenimiento de varias parcelas cercanas al paseo de las aguas, una zona muy visitada a lo largo del año por barceloneses que desean practicar ciclismo, correr o simplemente pasear y respirar un poco de aire de fresco.

En total colaboramos 10 voluntarios  del parque, de la organización Depana y de nuestro grupo. Comenzamos la jornada a media mañana, y nos dividimos en grupos para poder cubrir toda la faena que teníamos planeada para este día:

Poda de pinos jóvenes en Collserola

Poda de pinos jóvenes en Collserola

 

Poda de pinos: Algunos de nuestros voluntarios se armaron de tijeras de podar y sierras para quitar las ramas más bajas de los pinos que fueron plantados tras el incendio de 1998, y que actualmente alcanzan ya un tamaño de varios metros de altura.

 

Limpieza de varias parcelas de suciedad y basura: Otros voluntarios se proveyeron de bolsas y guantes para hacer desaparecer latas, plásticos  y otros deshechos acumulados en gran cantidad en algunas de las parcelas al lado de la carretera, que fueron despositadas en su contenedor correspondiente de reciclaje.

Eliminación de plantas invasoras: Otra de las actividades fue la eliminación de senecios, una planta invasora alóctona, de las zonas de alrededor de la fuente pública de la carretera de las Aguas y su posterior depósito en los contenedores verdes del parque.

Como actividad final, algunos de nuestros voluntarios estuvieron estacando y cartografiando por GPS los plantones de la reforestación que hicimos en noviembre del año pasado.

Nos gustaría por último agradecer a nuestro voluntario Eduard, coordinador de las actividades del grupo en el parque y al Consorcio de Collserola por los consejos y dirección de Eduard y Jordi, trabajador del parque, que nos ayudaron durante toda la mañana, y el préstamo de las herramientas necesarias por parte del patronato. La jornada fue muy fructífera y gratificante para todos, por lo que estamos deseando repetir la experiencia.

Los bosques son una destacada fuente de recursos naturales y refugio de biodiversidad. Actúan como regulador indispensable del ciclo del agua y son esenciales en la lucha contra el cambio climático. Aun así, el ser humano nunca ha sabido brindarles el respeto que se merecen: en vez de protegerlos, su actividad (especialmente la especulación urbanística) ha provocado una drástica reducción de la superficie forestal, hasta el punto de que los bosques españoles ocupan en la actualidad apenas el 29% de lo que podrían ocupar. En Catalunya, los datos son algo más optimistas pero igualmente preocupantes: contamos con unas 1.300.000 hectáreas de bosques, el 45% de la superficie que podrían ocupar.

WWF lleva décadas desarrollando proyectos de restauración de hábitats forestales identificados como prioritarios e intentando concienciar a la población sobre la importancia de mantener la calidad de los bosques. Entre las acciones que organiza figura, desde hace tres años, la Plantación en Red: en una fecha concreta, voluntarios de todo el territorio español plantan árboles simultáneamente para reivindicar unos bosques sanos. Con ello, WWF pretende contribuir a aumentar la superficie boscosa, mejorar la calidad de los bosques y hacer divulgación entre la ciudadanía.

La Plantación en Red de este año tuvo lugar el pasado domingo, 24 de noviembre. En ella participaron más de 300 personas, que plantaron unos 2.000 árboles y arbustos de especies autóctonas en diferentes puntos de ocho provincias españolas.

Por supuesto, los voluntarios del grupo de Barcelona nos sumamos a la acción: aprovechamos la ocasión para ampliar nuestro proyecto de reforestación en Collserola. Dos de los compañeros que participaron en la actividad, Toni Vega y Dario Ruisi, nos explican cómo fue la actividad:

La mañana del domingo se presentaba fresquita en Collserola. Tras esperar a todos los asistentes a la Plantación en Red de WWF, y una vez todo coordinado con el Consorci del Parc de Collserola, nos dirigimos por la carretera de les Aigües al sitio exacto donde se desarrollaría la plantación. Entre voluntarios de WWF y dispuestos simpatizantes éramos unas 25 personas, así que se puede decir que la respuesta a la convocatoria fue satisfactoria, ¡a pesar del frío y del madrugón!

La jornada empezó con la recogida de agua para el riego en una fuente cercana y las instrucciones para plantar adecuadamente los nuevos árboles. Una vez llegamos a la parcela, se distribuyeron entre los voluntarios todos los materiales necesarios y los 41 plantones de especies autóctonas: ejemplares de encinas (Quercus ilex), robles (Quercus robur), madroños (Arbutus unedo) y alaternos (Pistacia alaternus). Todo estaba preparado para llevar a cabo una experiencia única e ilusionante para todos los que asistimos a la actividad: ayudar a conservar y aumentar la biodiversidad de Collserola.

Los árboles fueron colocados por los voluntarios en las zonas más planas de la vertiente. A continuación, se procuró defender los plantones de los animales salvajes con rocas. Además de proteger, las rocas servirán para asegurar un nivel más alto de humedad en el suelo, que tiende a ser seco.

Una vez terminó la plantación, se procedió a determinar la posición de cada «arbolito» mediante coordenadas GPS, para después poder plasmar en un mapa la localización exacta de cada uno de ellos.

La mañana transcurrió plácidamente. El tiempo colaboró con nosotros en esta ocasión tan especial para el futuro de esta montaña tan singular, Collserola, que tenemos tan cerca y que a la vez parece tan lejana para algunas personas de la ciudad. Fue un día exitoso y enriquecedor para todos, ¡y sobre todo para el medio ambiente!

Queremos dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron, tanto en nuestra reforestación de Collserola como en los otros puntos del territorio español, e hicieron posible esta Plantación en Red.

(Per Agustí Cruz)

Han passat dos anys i mig des que vam plantar les nostres primeres alzines i els primers arboços (aladerns i llentiscles) a una parcel·la del Parc de Collserola ubicada al costat de la Carretera de les Aïgues. Ho vam fer amb el suport de vint «waterbox» (una mena de contenidors d´aigua que humitegen els plançons i els protegeixen de la calor i les sequeres) cedits amablement per Groasis Waterboxx, constituint així un petit projecte-pilot a la serralada. Durant aquest temps, les voluntàries i voluntaris del grup WWF Barcelona ens hem ocupat de cuidar dels plançons, controlant durant dos anys el bon estat i funcionament dels «waterbox», i redreçant i mesurant els plançons.

Supervisio reforestacio

Canyes de marcatge

Després de dos anys de «Projecte Waterbox», el novembre de 2012 vam retirar els aparells i vam plantar noves alzines i més aladerns i llentiscles. Sempre en contacte i amb l´autorització i col·laboració del Patronat Parc de Collserola i tanmateix l´ocasional però important ajut dels nostres amics de l´associació DEPANA, ens hem cuidat fins ara de regar, supervisar i redreçar els plançons antics i nous de la nostra petita reforestació.

El passat 7 de juny, tres voluntaris del nostre grup es van reunir amb na Glòria Arribas, coordinadora d´activitats de voluntariat del Patronat, i en Joan Vilamú, tècnic forestal del Parc, i tots cinc vam visitar l´espai, com ja havíem fet amb la nostra companya María Melero (tècnica de boscos de WWF España) a mitjans de maig.

Supervisio reforestacio

Estat dels arbres i arboços

L´aspecte dels arbres i arboços és bo o molt bo, les pluges i la demora en l´arribada de la calor estival els ha beneficiat, i la veritat és que molts fan autèntic goig. Amb l´orientació d´en Joan i de la María, s´obre ara una nova etapa en la cura d´aquest espai. Dissabte passat vam posar i pintar canyes de marcatge, vam lligar i redreçar els plançons i vam regar-los, incloent-hi l´ús de fertilitzant biològic. En la propera visita o la següent, a banda de tornar a regar (a l´estiu s´ha de fer un mínim de cada tres setmanes per garantir-ne la supervivència), mesurarem els plançons i ubicarem cada arbre i arboç amb l´ajut de GPS, així podrem fer un nou i precís mapa per localitzar-los fàcilment.

Supervisio reforestacio

Missió complerta!

Això, ara a l´estiu. Al novembre, ampliarem la plantació amb exemplars de roures i arboços autòctons. Tanmateix, començarem a podar els arbres, tant aquells que vam plantar nosaltres com els que ja hi eren, per tal de protegir l´espai dels ràpids incendis estiuencs (incendis que cremen només el sotabosc cas que no trobin branques baixes per enfilar-se als arbres). A més, en Joan Vilamú ens ensenyarà quines espècies de plantes invasores podem contribuir a eradicar del terreny.

Tot plegat, són excel·lents notícies per a tot/es els/les voluntari/es del grup WWF Barcelona, que podrem continuar amb la bella i gratificant tasca que vam començar a l´any 2010.

Des del grup, animem tothom a qui li agradi plantar un arbre i cuidar del bosc a participar en les properes sortides de rec, supervisió i, a la tardor, de reforestació, que farem al grup de voluntari/es de WWF Barcelona. Només cal que ens envieu un correu a la nostra adreça:

grupbarcelona@wwf.es

Us hi esperem!

Hace algunos fines de semana el grupo WWF-Barcelona visitamos nuestra parcela de reforestación de Collserola. Se trata de un terreno en la parte baja de Collserola, cedido por nuestros amigos de Depana al grupo, que hace dos años reforestamos con encinas  acompañadas de lentisco y aladierno como flora arbustiva que protegiesen a los árboles durante sus primeros años de vida.

Algunos de los voluntarios durante la visita a la reforestación

Algunos de los voluntarios durante la visita a la reforestación.

Durante nuestra primera visita pudimos comprobar que ha sobrevivido un porcentaje muy alto de los plantones que utilizamos para reforestar, y aprovechamos para revisar cada una de ellas, eliminar posibles especies competidoras cercanas y regarlas de forma simbólica. Aprovechamos también el día para dar un paseo por Collserola y disfrutar de las vistas primaverales que este bonito parque ofrece.

Apenas una semana después de aquella visita, el grupo celebró una de sus reuniones de seguimiento, en la que contamos con una invitada especial: María Melero, del Programa de Bosques de WWF, quien está visitando a todos los grupos de voluntarios locales que cuentan con proyectos de reforestación propios, con el objetivo de echar un vistazo a cada parcela y asesorar a los voluntarios en su cuidado. En su visita a Barcelona, aprovechó para darnos una interesantísima charla sobre Restauración de sistema forestales y presentarnos el informe «Los bosques que nos quedan y propuestas de WWF para su restauración».

Plantón de encina en la parcela de Collserola

Plantón de encina en la parcela de Collserola

En la charla aprendimos en qué debe consistir, paso a paso, un proyecto de restauración. Hablamos de la necesidad de identificar la zona de actuación, redactar un proyecto técnico, seleccionar con cuidado las especies a utilizar o documentar el seguimiento las especies a utilizar o documentar el seguimiento del proyecto. Además, María nos informó con detalle sobre el estado precario de los bosques que nos quedan en Catalunya,  ya que los bosques autóctonos catalanes ocupan en la actualidad el 40% de la superficie que podrían ocupar potencialmente.

Al día siguiente de la reunión, realizamos una nueva visita con  María  a nuestra parcela de Collserola para que pudiera valorar el estado de la plantación.

Visita a la reforestación con María Melero, del programa de bosques de WWF

Visita a la reforestación con María Melero, del programa de bosques de WWF

El informe que nos remitió posteriormente mostraba su satisfacción por el índice de supervivencia y el crecimiento de los plantones, así como por la correcta ejecución del proyecto. También nos aportaba algunos consejos de cara a las labores de mantenimiento.

Desde el grupo queremos agradecer a María Melero su visita por la cantidad de conocimientos útiles que nos transmitió en tan poco tiempo, y porque sus comentarios positivos sobre nuestra reforestación nos animan a seguir adelante con el proyecto.

 

El pasado sábado 7 de julio cuatro voluntarios dimos un paseo por la carretera de les Aigues y revisamos el estado de nuestros plantones y «Waterboxx». Hizo un día excelente, ni demasiado soleado ni demasiado caluroso, y tuvimos la ayuda de dos nuevos colaboradores ocasionales, Ferran y Roberto, que nos ayudaron a limpiar, proteger y recargar de agua, cuando fue necesario, los aparatos. ¡Desde aquí queremos agradacerles su esfuerzo!
Los plantones estaban en bastante buen estado y casi todos los Waterboxx estaban llenos de agua, salvo uno que apareció desmontado, suponemos que por la acción de algún jabalí sediento. Algunos plantones aparecieron de nuevo dañados por la acción de estos animales, y cuatro plantones habían muerto por la acción combinada de jabalíes, sol directo y probablemente alguna enfermedad. De los plantones de control sólo han sobrevivido seis hasta el momento.
Aunque la mayoría de los plantones siguen vivos, no obstante la tasa de crecimiento es baja y no podemos asegurar la retirada de los Waterboxx para este invierno, pero ahí seguiremos, vigilándolos y cuidándolos hasta que consigan, al menos la mayoría, salir adelante.
Més info

La Revista RedLife ha seleccionado la “Plantación en Red” del año pasado como una de las ¡10 mejores ideas para salvar la Naturaleza! Como sabéis en dicha plantación se consiguieron plantar ¡1.750 árboles en tan sólo 24 horas!

Estos premios fueron creados en 2007 para reconocer a personas y organizaciones que más han contribuido a la conservación de la biodiversidad, con la idea de que sirva de estímulo para la sensibilización de la sociedad hacia la conservación de la naturaleza. Aquí podéis ver el resto de iniciativas premiadas.

Así anunciabamos nuestra plantación el año pasado: Plantació en Xarxa pel Any Internacional dels Boscos.

Os dejamos una foto que no publicamos en su día, cortesía de Agustí Cruz, que nos explicaba: «la actividad resultó muy agradable; hizo un día muy bonito, y nos dedicamos a plantar robles, así como a supervisar los Waterboxes (unos 13) instalados por Depana y comprobar la salud de los plantones, plantados hace un año. Desbrozamos de espinos los puntos elegidos para plantar nuevos robles (sin WB), hicimos agujeros bastante profundos para aprovechar que los nuevos plantones ya tenían un aparato radicular bastante desarrollado gracias a una pequeña técnica de Depana consistente en hacer que se desarrollen (antes de plantarlos) en dos tetrabriks unidos entre sí que les da mucho margen de crecimiento a las raíces. Luego de plantar los robles, los rodeamos con piedras medianas para evitar en lo posible la curiosidad de los jabalíes e hicimos un pequeño dique alrededor para conducir el agua hacia el plantón.»

Enhorabuena a todos los voluntarios que lo hicistéis posible y muy especialemente a Depana.

El grup local de voluntaris de WWF Barcelona «pujem» a Collserola per a tenir cura de la nostra reforestació, que ja ha fet un any i mig.


Per Agustí Cruz.

Fa uns setmanes, dissabte 21 d’abril, un grupet de voluntaris matiners vam dur a terme una nova supervisió de l’estat dels nostres arbrets i arboços, dels nostres estimats fillols: alzines, aladerns i llentiscles… i vam tornar a comprovar que (els nostres amics) els senglars tenen una ruta de pas que travessa justament per sobre de… quatre Waterboxx!

En efecte, després de trobar-nos varis WB abocats i buits a les darreres dues supervisions, un altra vegada hem hagut de recol·locar varis WB a l’ubicació original. Cap problema, si no fos pel dany que han patit alguns dels nostres plançons degut a les trepitjades o sotragades dels animals, que devien estar assedegats després de gairebé tres messos de sequera i devíen percebre amb el seu finíssim olfacte que allà davant hi tenien, a disposar, una mena de galledes verdes i ben estranyes plenes -m’ho diu el nas!- d’aigua fresca.

D’altres plançons, malauradament, també han estat despuntats, així que la progressió de la nostra mini-reforestació és més lenta del que voldríem, i no sabem encara si podrem retirar els WB el proper hivern, tret de potser uns pocs que reutilitzaríem al mateix indret (i aquest cop evitant les rutes de pas dels nostres benvolguts Sus scrofa locals), posant-hi nous plançons de les mateixes espècies, especialment triades per ésser resistents a les sequeres i a les solanes i molt mediterrànies.

Gràcies a tots i totes les voluntaries!

Seguirem informant!

Més info
Póster del proyecto del grupo local de WWF Reforestación en Collserola
Qué es un Waterboxx?
Cuidando nuestra plantación en Collserola
Reforestación con Waterboxx
Reforestación piloto en Collserola

Desde luego el Govern debe de padecer de alguna clase de esquizofrenia. Se cierran CAPs en los que les puede ir la vida a ciudadanos con urgencias médicas -por no hablar de equipamientos públicos que están parados, y se plantean -aun!, proyectos urbanísticos de dudosa utilidad.

Así, el proyecto arriba mentado, que implica la construcción de corredores, aparcamientos y otras infraestructuras, tiene como objetivo «acercar Collserola a Barcelona», aunque se diría que acercaría Barcelona a Collserola, es decir, que habrá más cemento y menos bosque.

Un total de 85 entidades y técnicos de disciplinas diversas han suscrito el manifiesto de entidades vecinales del distrito barcelonés de Nou Barris «Baixem entre totes Collserola a la ciutat?», que denuncia los criterios del primer gran proyecto urbanístico del gobierno de Xavier Trias, conocido como las «16 puertas de Collserola».

Los vecinos de Nou Barris denuncian que no están de acuerdo con el enfoque que el Ayuntamiento de Barcelona ha dado al concurso y consideran que «se lanzan ideas potencialmente peligrosas» que podrían suponer la pérdida de valores naturales, según ha explicado a Efe Jordi Miró, miembro del colectivo de arquitectos LaCol.  En rueda de prensa, el representante de la asamblea del valle de Can Masdeu, Arnau Montserrat ha considerado que la idea de renaturalizar las zonas de transición puede acabar siendo «márketing verde» municipal, puesto que en las bases del concurso se prevén aparcamientos en cada puerta, más vías asfaltadas y un teleférico, lo que podría atraer a más gente que ahora. El ayuntamiento quiere “hacer aquello que se hizo hace 30 años a la banda mar de la ciudad” según Antoni Vives, regidor de Hábitat Urbano y tercer teniente alcalde: es decir, masificar, urbanizar, especular, deshumanizar…

En el manifiesto se propone una participación real de los vecinos, fomentar el uso socioecológico de la sierra con la recuperación de las actividades primarias tradicionales y que los equipamientos se ubiquen en edificios existentes y aprovechen la tradición de autogestión del distrito, donde espacios públicos como Can Masdeu o la Font de Santa Eulàlia ya son gestionados por los vecinos sin coste para la Administración. Las entidades firmantes también aprovechan para volver a poner sobre la mesa dos reivindicaciones históricas: más transporte público y soterrar o desviar las líneas eléctricas de alta y media tensión, que tántos incendios han provocado en la sierra.

Por nuestra parte apoyamos esta iniciativa. Ya está bien: Collserola no es un parque temático.

Fuente: la Directa.

Amb motiu de l’Any Internacional dels Boscos, WWF organitza una «Plantació en Xarxa» entre tots els grups locals, que es celebrarà simultaneament aquest cap de setmana.

Des de el grup de voluntaris WWF-Barcelona, us convoquem a tots i totes a la plantació de nous plançons i cura dels ja existents que tindrà lloc a la Font de Santa Eulàlia del Parc Natural de Collserola el dissabte 26 de novembre, i que realitzarem en col·laboració amb els nostres amics de l’organització DEPANA.

  • Data: Dissabte, 26 de novembre.
  • Hora i lloc de la cita: 9:30 hores a la Plaça Karl Marx (part de dalt de la plaça -costat muntanya-, davant del col·legi La Salle).
  • Durada de l’activitat: al voltant de 4 hores.
  • Lloc de l’activitat: Font de Santa Eulàlia (PN Collserola, zona Vall d’Hebron). Enllaç
  • Activitat: plantació de nous arbres, cura dels ja existents (alguns, amb «Waterboxx«), mini-taller sobre nova tècnica de reforestació, poda selectiva.

Si us plau, confirmeu la vostra assistència o la vostra no assistència (grupbarcelona@wwf.es), així podrem saber amb quantes persones comptem exactament, per saber el nombre d’eines, guants, etc. 

Us hi esperem!

AGENDA

26 d’octubre
Actuació forestal de voluntariat, a Collserola.
---------------------------
27 d’octubre
Xerrada: Canvi climàtic: anem cap a una sisena extinció?, a Barcelona.
---------------------------
7 de novembre
Sortida: Els bolets del delta del Llobregat, al Delta del Llobregat.
---------------------------
+ Agenda

MY GREEN ENERGY PLANET

El juego virtual de WWF por un mundo renovable:
¡Échale una partida al cambio climático! My Green Planet: El juego virtual de WWF por una realidad energética sostenible
Les opinions de persones alienes al Grup WWF Barcelona que s'expressen en aquest blog són personals i representen exclusivament als seus autors, que en són els únics responsables. El Grup WWF Barcelona no necessàriament comparteix aquestes opinions.

Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo.

Únete a 99 seguidores más

Posts

mayo 2022
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Tree-Nation, Plantar árboles por un mundo mejor

Grup Barcelona-WWF

Somos un grupo de voluntarios de WWF que hemos formado un grupo local. Difundimos las campañas globales de WWF (la Hora del Planeta, Big Jump...) y tenemos proyectos propios para concienciar a la población y conservar nuestros espacios naturales más cercanos y más amenazados. Nuestros intereses prioritarios son la Biodiversidad y el Cambio Climático.

tweets del grupo

Flickr Photos