You are currently browsing the category archive for the ‘Informes’ category.

Hace algunos fines de semana el grupo WWF-Barcelona visitamos nuestra parcela de reforestación de Collserola. Se trata de un terreno en la parte baja de Collserola, cedido por nuestros amigos de Depana al grupo, que hace dos años reforestamos con encinas  acompañadas de lentisco y aladierno como flora arbustiva que protegiesen a los árboles durante sus primeros años de vida.

Algunos de los voluntarios durante la visita a la reforestación

Algunos de los voluntarios durante la visita a la reforestación.

Durante nuestra primera visita pudimos comprobar que ha sobrevivido un porcentaje muy alto de los plantones que utilizamos para reforestar, y aprovechamos para revisar cada una de ellas, eliminar posibles especies competidoras cercanas y regarlas de forma simbólica. Aprovechamos también el día para dar un paseo por Collserola y disfrutar de las vistas primaverales que este bonito parque ofrece.

Apenas una semana después de aquella visita, el grupo celebró una de sus reuniones de seguimiento, en la que contamos con una invitada especial: María Melero, del Programa de Bosques de WWF, quien está visitando a todos los grupos de voluntarios locales que cuentan con proyectos de reforestación propios, con el objetivo de echar un vistazo a cada parcela y asesorar a los voluntarios en su cuidado. En su visita a Barcelona, aprovechó para darnos una interesantísima charla sobre Restauración de sistema forestales y presentarnos el informe «Los bosques que nos quedan y propuestas de WWF para su restauración».

Plantón de encina en la parcela de Collserola

Plantón de encina en la parcela de Collserola

En la charla aprendimos en qué debe consistir, paso a paso, un proyecto de restauración. Hablamos de la necesidad de identificar la zona de actuación, redactar un proyecto técnico, seleccionar con cuidado las especies a utilizar o documentar el seguimiento las especies a utilizar o documentar el seguimiento del proyecto. Además, María nos informó con detalle sobre el estado precario de los bosques que nos quedan en Catalunya,  ya que los bosques autóctonos catalanes ocupan en la actualidad el 40% de la superficie que podrían ocupar potencialmente.

Al día siguiente de la reunión, realizamos una nueva visita con  María  a nuestra parcela de Collserola para que pudiera valorar el estado de la plantación.

Visita a la reforestación con María Melero, del programa de bosques de WWF

Visita a la reforestación con María Melero, del programa de bosques de WWF

El informe que nos remitió posteriormente mostraba su satisfacción por el índice de supervivencia y el crecimiento de los plantones, así como por la correcta ejecución del proyecto. También nos aportaba algunos consejos de cara a las labores de mantenimiento.

Desde el grupo queremos agradecer a María Melero su visita por la cantidad de conocimientos útiles que nos transmitió en tan poco tiempo, y porque sus comentarios positivos sobre nuestra reforestación nos animan a seguir adelante con el proyecto.

 

Estat lamentable del litoral del Delta del Llobregat segons la Fundació Mar. És molt difícil mantenir el fons marí amb la presió de Barcelona tan a prop i sense diners per fer una gestió adient (en aquest cas caldria vigilància).

S.O.S. Delta del Llobregat

Així ho ha dictaminat la Fundació Mar, que avalua cada any 19 espais de la costa catalana.

Aquesta Fundació avalua cada any 19 espais de la costa catalana

La Fundació Mar ha presentat aquests resultats en el marc del projecte SILMAR, una xarxa de seguiment de l’estat del litoral marí formada per una vintena d’estacions de control a Catalunya i tres a Balears, que denuncia la degradació de determinats punts de la costa i reclama urgentment la necessitat d’engegar mesures correctores.

Llegir més.

Ver la entrada original

Un interesante trabajo de ecología marina de nuestro recien declarado Parque Natural

Interesante, profuso y riguroso informe, una guía u hoja de ruta imprescindible para las Administraciones, que debieran estar velando por la conservación de nuestra riqueza biológica.

Ver video introductorio aquí:

Créditos

Gallego Bernad, M. S. y J. C. Atienza 2011. Manual de conservación: actuaciones administrativas y judiciales para proteger la biodiversidad. SEO/BirdLife, Madrid.

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha el.laborat un catàleg dels boscos més importants del territori català. Aquest inventari fruit de 4 anys de recerca, neix amb l’objectiu de ser una eina per a conèixer la biodiversitat dels nostres boscos, l’estat de conservació, i així, poder seure les bases per a la seva correcta gestió.

Inclou 292 boscos, seleccionats entre 3262 candidats, que ocupen 3200 Ha, un 0.3% del total de la superfície arbrada del país. La selecció ha estat basada en el diferents usos i valors dels boscos de cada zona, mirant de cobrir totes les comarques catalanes. S’han considerat boscos de més de 27 espècies d’arbres, on el pi roig, l’alzina i el faig destaquen però també peculiaritats com arbres que normalment no formen masses homogènies de foresta, com ara salzedes, boixedes, moixeres, boscos d’auró negre o de teix (arbre protegit).

Com es d’imaginar, les comarques pirenaiques concentren en 60% dels boscos. Curiosament, n’hi ha de molt grans (el major, una avetosa a la Cerdanya ocupa 120 Ha), i molt petits: una boixeda del Berguedà, amb menys de mitja Ha té el récord.

Només el 40% es troben en espais protegits, posant de relleu la necessitat de mesures de protecció. Als últims anys ha crescut la superfície arbrada a Catalunya (degut a l’abandonament de conreus), fins a un 35.5% del territori; però això pot donar pas a un fals optimisme: la majoria son boscos joves, i amb poca densitat. A sobres, s’ha de recordar que el comput global es negatiu (estem perdent boscos, a un ritme de 10 milions de Ha a l’any) i que tots els boscos son pocs per lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Lee el resto de esta entrada »

Estem una mica més a prop d’una protecció real per as espais naturals del Delta del Llobregat! Ànims per als companys de DEPANA i SOS-Delta!

S.O.S. Delta del Llobregat

Nota de premsa. Depana, 30 de gener de 2012.

El 22 de novembre de 2011 el grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una Proposta de resolució per iniciar les gestions de l’ampliació de la ZEPA (acrònim castellà que vol dir Zona de protecció especial per als ocells) del Delta del Llobregat, i que en aquest moments s’està tramitant al Parlament de Catalunya.

En recolzament a aquesta proposta, DEPANA ha enviat un informe científic que dona arguments ornitològics i determina les àrees i les espècies d’ocells que, en aplicació de les directives europees, tenen que ser incloses dintre de la ZEPA del Delta del Llobregat.

Aquesta demanda neix de la revisió de l’IBA (acrònim anglès que significa Àrees Importants per les Aus) Nº140 del Baix Llobregat, feta el 2011. Les IBA (Important Bird Areas) són un inventari que elabora SEO/BirdLife al territori espanyol per identificar, sota…

Ver la entrada original 289 palabras más

Per un cop, les institucions han reconegut la proposta de protecció que els ecologistes han demanat. Per aixó les al·legacions presentades pels companys de DEPANA han estat positives (per variar). Nota de Premsa:

El passat dia 8 de novembre va finalitzar el període d’exposició pública de «L’esborrany de l’Ordre de 2011 per la qual es declaren les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Marines d’Espanya», en aplicació de la La Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que estableix en el seu article 43 que els espais del territori nacional i de les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció nacional, inclosa la zona econòmica exclusiva i la plataforma continental, més adequats en nombre i superfície per a la conservació de les espècies d’aus incloses en l’annex IV de la mateixa Llei i per a les aus migratòries de presència regular a Espanya, seran declarades com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus».

A Catalunya es proposen 3 grans noves zones ZEPA marines: una al nord, una altra al centre i una gran àrea situada al voltant del Delta de l’Ebre.

Es tracta d’una delimitació que se solapa parcialment amb algunes de les quals va proposar la Generalitat de Catalunya en l’ampliació de 2006. Crea tres grans àrees marines homogènies que respecten les zones ja protegides i que es troben intercalades entre aquestes.

El resultat final que planteja la nova ampliació és coherent en el conjunt i està per sobre d’objectius i interessos particulars de les diferents administracions locals. Científicament està basat en l’informe elaborat per SEO/BirdLife «Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en España LIFE04NAT/ES/000049 2004-2009» on es delimiten totes aquestes àrees.

Dins d’aquesta nova proposta de delimitació té una rellevància molt especial el que siguin incloses totes les platges del Delta del Llobregat. No podem oblidar que en l’anterior delimitació del 2006, gràcies a les pressions dels diferents lobbies econòmics, el Govern de la Generalitat va excloure una de les zones més importants per a les aus marines de tot el nostre país: les platges de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat les quals van quedar excloses deliberadament de qualsevol protecció per permetre l’expectació sobre el litoral deltaico, com, per exemple, la previsió d’una possible quarta pista sobre el mar, etc.

Donada la conjuntura política en la qual es va forjar aquesta proposta, i que neix amb la ferma oposició de la Generalitat de Catalunya i els lobbies econòmics, Depana ha presentat al·legacions en favor de la nova delimitació de la ZEPA marina del Delta del Llobregat, donant raons científiques que avalen la indiscutible inclusió d’aquestes zones marina en les noves delimitacions que es proposen.

Val ressenyar que les platges del Delta del Llobregat constitueixen una zona molt significativa per a espècies tan sensibles a nivell mundial com la baldriga balear, la gavina corsa o el xatrac becllarg, entre unes altres.

Foto cortesia de Salva Solé.

El domingo organizamos una acción de protesta en el Parc Fluvial del Besòs, el día internacional de los ríos o Big Jump (Salto al Río). Escogimos este río, a pesar de que no pudimos zambullirnos por la contaminación, dado que representa la esperanza de tener unos rios como antaño, no sólo para disfrutarlos sino también portadores de vida.

Realizamos actividades lúdicas, y presentamos nuestra visión de la problemática del agua, en el póster  «Mapa de l’Aigua a Catalunya» que podéis descargar, así como el informe de WWF «Liberando Ríos» (póster),  que analiza los saltos de agua en todo el estado y enumera las presas abandonadas que se deberían demoler por tener mayor impacto ecológico .

Por último repartimos entre los viandantes interesados folletos informativos de cómo reducir en los ríos la contaminación de origen doméstico, ya que hay que recordar que no toda es industrial. En los trípticos (en catalá y castellano) dábamos consejos prácticos de cómo evitar los productos tóxicos en el hogar, realmente os los recomendamos.

Repercusiones en: Barcelona TVel Punt.

En el número 55 del Observatorio de la Electricidad, WWF destaca que marzo cierra con un incremento del 82,84% de las emisiones de CO2 respecto a marzo de 2010. Esto es consecuencia del aumento de la generación eléctrica con carbón autóctono. Este dato negativo hace sombra al récord histórico batido en marzo en cuanto a producción de electricidad con energía eólica, que ha supuesto un 19,3% del total.

El Observatorio de la Electricidad de WWF denuncia que las emisiones totales de CO2 han aumentado un 82,84% en relación a marzo del año anterior. Este incremento es consecuencia directa de la producción eléctrica con carbón nacional. Si comparamos estos datos con las emisiones de febrero de 2011, el incremento es del 5,21%.

A pesar de que las energías renovables han generado más de la mitad de la producción eléctrica del sistema peninsular, no se ha conseguido la correspondiente disminución de las emisiones de CO2. WWF subraya que el principal responsable de esto es el carbón, ya que su uso para producir electricidad ha aumentado de forma considerable, pasando de representar el 3,8% del mix eléctrico en marzo de 2010 al 12,8% actual.

WWF destaca que las energías renovables han tenido un papel predominante en nuestro país el pasado mes. En concreto, estas energías limpias han generado el 52,3% de la electricidad de la Península. La eólica se sitúa a la cabeza, produciendo el 19,3% de la electricidad y evitando en marzo la emisión de 869.828 toneladas de CO2 a la atmósfera. También han tenido un papel predominante este mes la hidráulica y otras renovables, como la solar y la biomasa.

Aunque el carbón contribuye gravemente a disminuir la calidad ambiental, se mantiene la calificación B en el indicador para las emisiones de dióxido de carbono del sistema eléctrico respecto a la media anual 2003-2005 (el nivel A es el mejor y el G es el peor).

La generación nuclear ha disminuido este mes con respecto a febrero y mejora considerablemente respecto a marzo de 2010, de manera que se pasa a una clase C y esto significa que mejora el indicador de calidad para los residuos de alta actividad.

Por último, si comparamos este mes con marzo de 2010, WWF constata una disminución de la hidráulica, la nuclear y el ciclo combinado, sin embargo, ha aumentado considerablemente el carbón, la eólica y otras energías renovables.
Lee el resto de esta entrada »

Ayer se presentó en Barcelona el segundo informe sobre el canvi climàtic a Catalunya por parte del Grup d’experts en Canvi climàtic a Catalunya (GECCC) y promovido por el CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible). Os hacemos un pequeño resumen (son casi 1200 páginas), que también podéis consultar aquí.

En Catalunya el cambio climático ya es una realidad. En los últimos 50 años la temperatura ambiental ha subido aprox. 1°C. Los datos similares para el agua del mar, que además de experimentar un aumento de la salinidad, ha subido de nivel a razón de 3.4mm por año. En cambio en las precipitaciones no se observa ninguna tendencia por el momento.

En cuanto a la contribución catalana al calentamiento global, de 1990 a 2007 aumentaron las emisiones de los GEI (gases de efecto invernadero) ~40% (frente al ~50% en España), o sea muy lejos de Kyoto a pesar de que el parón de la construcción ha mejorado un poco las cifras en los últimos 3 años. Lamentablemente la mayoría abrumadora de estas emisiones vienen del transporte por carretera.

Las previsiones dependen del modelo, pero están alrededor de 3.5°C para final de siglo que podrían llegar a 5°C en verano. Además se prevé un aumento de la variabilidad de las temperaturas y una disminución del régimen de lluvias. Todo esto dependerá, está claro, de las medidas de mitigación que se tomen.

Por el momento lo que es un hecho es que la primavera se ha adelantado y el invierno retrasado, de manera que el periodo vegetativo de las plantas aumenta 4 días al año, con las consecuencias conocidas para las especies que dependen de ellas. También se ha constatado un aumento de la altitud de distintas especies, así como una prevalencia de especies de climas áridos. El riesgo de incendio no se puede evaluar ya que aunque los incendios han bajado en superficie, las medidas de prevención y el control son mejores ahora, pero si que ha aumentado por ej. el riesgo de inundación.

Lee el resto de esta entrada »

AGENDA

26 d’octubre
Actuació forestal de voluntariat, a Collserola.
---------------------------
27 d’octubre
Xerrada: Canvi climàtic: anem cap a una sisena extinció?, a Barcelona.
---------------------------
7 de novembre
Sortida: Els bolets del delta del Llobregat, al Delta del Llobregat.
---------------------------
+ Agenda

MY GREEN ENERGY PLANET

El juego virtual de WWF por un mundo renovable:
¡Échale una partida al cambio climático! My Green Planet: El juego virtual de WWF por una realidad energética sostenible
Les opinions de persones alienes al Grup WWF Barcelona que s'expressen en aquest blog són personals i representen exclusivament als seus autors, que en són els únics responsables. El Grup WWF Barcelona no necessàriament comparteix aquestes opinions.

Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo.

Únete a 99 seguidores más

Posts

mayo 2022
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Tree-Nation, Plantar árboles por un mundo mejor

Grup Barcelona-WWF

Somos un grupo de voluntarios de WWF que hemos formado un grupo local. Difundimos las campañas globales de WWF (la Hora del Planeta, Big Jump...) y tenemos proyectos propios para concienciar a la población y conservar nuestros espacios naturales más cercanos y más amenazados. Nuestros intereses prioritarios son la Biodiversidad y el Cambio Climático.

tweets del grupo

Flickr Photos